”Att vara BAS P/U kräver erfarenhet och kompetens”

Möt Sten Hebert som är utbildare hos Byggbranschens Utbildningscenter i kurserna BAS P/U – 3 dagar, BAS P/U – Uppdatering.

Berätta om dig själv!

Jag har jobbat som miljöchef på Ericsson och NCC. Under drygt 20 år har jag sedan arbetat som konsult med fokus på miljö och arbetsmiljö. Jag började med utbildning för drygt 10 år sedan, framför allt på KTH, där jag har undervisat i miljö och arbetsmiljö för högskoleingenjörer. Det är roligt att konstatera att flera elever från KTH idag dyker upp på BAS-kurserna! Jag hade min första kurs, ”Miljöansvar”, på Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet för ca tio år sedan. Tog senare över BAS-utbildningen där och är nu utbildare hos Byggbranschens Utbildningscenter.

Vad innebär det att vara Byggarbetsmiljösamordnare?

Att vara BAS innebär ett stort och utpekat ansvar i byggprocessen. I produktionen kan man säga att BAS-U ”äger” de arbetsmiljöfrågor som är gemensamma på arbetsplatsen. Oftast är det platschefen som tar BAS-U rollen.

För att bli BAS-P/U ska du dels ha erfarenhet, dels kompetens/utbildning. Kraven är definierade av Arbetsmiljöverket. Deltagarna ska efter kursen kunna gå in i BAS-P/U rollen om de också har de rätta erfarenheterna. Byggherren ska verifiera lämpligheten för den som utses till BAS-P/U. Kurserna ger förstås också kunskaper om arbetsmiljö i ett bredare perspektiv.

Vad är det roligaste med att vara utbildare?

Att ha dialog med deltagarna. Dessutom är det lärorikt – på varje kurs brukar det alltid dyka upp nya frågeställningar. Utbildningarna är sällan lika varandra.

Har det hänt mycket kring arbetsmiljö i branschen under åren du varit verksam?

Medvetenheten om arbetsmiljöfrågor har definitivt ökat. Det kan också avläsas i den statistik som finns om olyckor och arbetssjukdomar. Även om medvetenheten har ökat så finns de utvecklingspotential att förbättra kultur och attityder. 

Hur tror du utbildningar ser ut för branschen i framtiden?

Väldigt många har genomgått BAS-utbildning och jag har märkt ett ökat intresse för uppdateringskurser. Många beställare ställer idag krav på att kursintygen inte ska vara för gamla. Jag tror också att det blir viktigare att fokusera på tidiga skeden – att göra rätt från början. Således kommer mer fokus hamna på beställarrollen och BAS-P i framtiden. Detta stämmer med den utveckling som Arbetsmiljöverket har skisserat vid kommande uppdatering av arbetsmiljöföreskrifterna.

Vad är ditt bästa tips till någon som funderar på att gå en utbildning i BAS P/U hos BUC?

Det finns olika typer av BAS-utbildningar. Välj den som är lämplig för dig och se det som en möjlighet att utvecklas, för att i framtiden kunna ta mer ansvarskrävande arbetsuppgifter.

Se alla våra BAS P/U-utbildningar