”En kompetent arbetsledare bidrar med lönsamhet, kunskap och arbetsglädje”

Möt Michael Bogren, utbildare i Arbetsledare och Arbetsledare – distans, som berättar om vikten av att utbilda sig och vad det har för betydelse för branschen.

Berätta om dig själv!

Stockholmare bosatt på Södermalm nära kolonistugan i Tantolunden. Ingenjör i botten som det heter, jag har haft många olika roller, allt från arbetsledare till vd så jag skulle säga att jag med mina 43 verksamma år har en bred kunskap och erfarenhet av det mesta inom entreprenadbranschen.

Sedan 8 år tillbaka jobbar jag som konsult i mitt bolag REDOLL AB och arbetar med projekt, ekonomi, management, utbildning och utveckling av medarbetare. Allt är roligt, men jag måste säga att ha förmånen att få arbeta med utbildning av framtidens ledare på Byggbranschens Utbildningscenter är bland det roligaste jag har gjort.

Varför är arbetsledarutbildningen viktig för branschen?

Arbetsledarrollen är en viktig inkörsport för så många andra roller i vår bransch. Att redan från början få rätt kunskaper och förutsättningar i arbetslivet gör skillnad och man bär sedan med sig det hela livet vilket gör skillnad för andra och en själv. Vi behöver kompetenta och lämpliga ledare, nu och i framtiden, ledare som kan göra skillnad, ge visioner, sätta mål och ge beröm vid goda prestationer.

Vilka kunskaper och insikter får deltagarna med sig?

Oj, vi greppar ju det mesta en arbetsledare behöver kunna i ett projekt och vad det innebär att ha ansvar för att leda medarbetare. Vi håller på i åtta kunskapsfyllda dagar med föreläsningar, diskussioner, nätverkande och grupparbeten. Deltagarna får en övergripande förståelse för hur byggprocessen fungerar från projektberedning till att starta upp ett projekt och skedena fram till projektavslut och besiktning.

Vi går igenom arbetsledarens arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter, lagar och föreskrifter inom byggverksamhet, arbetsgivarens ansvar, etik och moral, KMA och riskhantering, grundläggande entreprenadjuridik, AMA, varför AF-delen är så viktig, hur olika tekniska beskrivningar hänger samman samt ritningsläsning.

Vi jobbar med arbetsberedning, ekonomiska avstämningar, att göra en tidplan, hur kalkyl och inköpsarbete går till, ÄTA-arbeten och slutligen kommunikation och mötesteknik. Vi ägnar också en hel dag åt ledarskap för en arbetsledare.

Hur kan kursen underlätta i det dagliga arbetet?

Deltagarna får många nya insikter och en egen kunskapsplattform att verka utifrån vilket skapar en trygghet i rollen. Att förstå ledarskapets nycklar gör vardagen enklare och roligare, att väcka medarbetarnas arbetsglädje och engagemang är förlösande och skapar förutsättningar för kvalitet och lönsamhet. I kursmaterialet finns även en administrativ verktygslåda som stöd för arbetsledaren i deras dagliga arbete.

Vad är det bästa med att vara utbildare?

Det är helt fantastiskt att jag får dela med mig av min kunskap och en livslång erfarenhet av ledar- och entreprenörskap. Att skapa intresse och engagemang hos dessa, på riktigt, kunskapstörstande kursdeltagare är oerhört stimulerande. När gamla kursdeltagare kommer fram till mig och berättar att arbetsledarutbildningen och det jag sagt gjort skillnad för dem, så blir jag varm inombords.

Att jobba för BUC känns också bra – serviceinriktade och engagerade medarbetare gör det lätt att leverera bra utbildningstillfällen. Att sen få väldigt bra återkoppling vid kursutvärderingarna gör det naturligtvis ännu roligare att arbeta som utbildare.

Har det hänt mycket i branschen under åren du varit verksam?

Det är klart att det hänt mycket under de dryga 40 år jag varit verksam. Det krävs idag mer av en arbetsledare än för 40 år sen. Förr handlade det mer om produktion och ledarskap, kvalitet och yrkesstolthet var en självklarhet för de flesta. Idag ska en arbetsledare kunna produktion, sköta administration, ekonomi och ha budgetansvar, kunna entreprenadjuridik, göra kalkyler och inköp, hantera personal, KMA-arbete och vara en säljare. Det mesta av arbetet utförs också med en dator.

Jag minns när datorerna introducerades på byggföretagen på 80-talet, jag var där och med, men då var det mest räknemaskiner med gröna skärmar som blinkade om uppmärksamhet och nästa kommando, idag är datorerna en stor del av vårt arbetsliv. Vi har hela kontoret i fickan i vår telefon, ständigt uppkopplade.

De senaste månaderna har du undervisat på distans. Hur upplever du det?

Jag älskar klassrumsundervisningen och den närhet och dynamik som uppstår med deltagarna. Jag vill att kursdeltagarna ska få en ”top notch”-upplevelse och det är lättare i ett klassrum, men det går över förväntan bra även i distansutbildningen.

Innan jag höll min första distansutbildning måste jag medge att jag var lite tveksam. Kommer jag att kunna leverera samma kvalitet på utbildningen när jag pratar med en skärm, visserligen full med ansikten, men ändå? Jag blev tvungen att revidera min uppfattning. Efter att jag anpassat kursmaterialet till distansundervisning så var jag redo att köra igång, och det gick mycket bra.

Nu rullar distansutbildningarna på blandat med klassrumsundervisningar. Jag är nu inne på min femte distansutbildning och tekniken sitter där, så jag ser inga problem med att utbilda online. Det går lika bra med en distansutbildning som i klassrum. Den ger möjlighet för deltagare som finns spridda över hela landet att också genomgå utbildningen, men då från hemorten på ett enkelt och bra sätt.

Hur tror du framtiden för branschen och utbildningar ser ut?

Vi verkar i en bransch med konjunktursvängningar och många företag har kompletterande marknadsnischer som gör att det blir lättare att överbrygga svackor. Det kommer vi att få leva med.

Vid en nedgång i konjunkturen satsar de kloka företagen på att utbilda och utveckla sin personal, vid en uppgång i konjunkturen saknas ofta resurser och vi rekryterar lika ofta underifrån som utifrån. Båda alternativen medför ofta att kunskapen hos medarbetarna måste höjas och säkras för att klara projektkraven och båda alternativen är positiva för utbildningsbranschen om företagen sätter individen och dennes kunskap i centrum för att lösa arbetsuppgifterna på bästa sätt. Vi behöver fortsätta att utveckla våra medarbetare för att möta marknadens ständiga utveckling och omvärldens krav i våra projekt.

Vi arbetar ju med att sälja vår förmåga att producera det som kunden vill ha och inte en färdig produkt. Det ökar kraven på att vi på förhand ska visa oss dugliga, att vi har fungerande system och referensprojekt samt bra cv:n på våra medarbetare. Allting börjar ju med att vi har rätt kompetens i vårt företag för att vi ska vinna anbudstävlingarna. Vi säkrar kunskapen genom att vi kontinuerligt utbildar våra medarbetare, erfarenheten kommer sen i projekten. Med rätt kompetens i företagen ökar vår konkurrenskraft och förmåga att hantera både produktion och kommunikation.

Vad är ditt bästa tips till någon som funderar på att gå en arbetsledarutbildning hos Byggbranschens Utbildningscenter?

Fundera inte så mycket, just do it! Boka nu. Nä, på allvar, prata med din chef och förklara vilken skillnad du kan göra som en mer kompetent arbetsledare som bidrar med lönsamhet, kunskap och arbetsglädje efter att ha gått utbildningen. Det kommer att göra stor skillnad för både dig företaget.

Medarbetarnas kompetens är en av företagets viktigaste tillgångar. Våra kursutvärderingar visar tydligt att vi gör skillnad med arbetsledarutbildningen på BUC. Vi har dessutom generellt sett de bästa utbildarna på BUC för kompetensutveckling i byggbranschen.

Läs mer om Arbetsledare och Arbetsledare – distans