Handledarutbildning

Vi tillhandahåller ett handledarkoncept för utbildningsaktörer att själva genomföra säkerställda och kontrollerade utbildningar inom utvalda områden i bygg- och anläggningssektorn.

Vi erbjuder säkerställda utbildningsmaterial, genomför handledarutbildningar och kvalitetssäkrar genomförda utbildningar genom kunskapstester.

Målet med verksamheten är att ge dig som utbildningsarrangör, gymnasieskola eller branschföretag en möjlighet själv genomföra utbildningar till era kunder, elever eller medarbetare.

I dag finns koncepten för Ställningsbyggnad 2-9 m, Rullställning och Säkra lyft, lastkopplare och signalman. Vi jobbar också på ett nytt koncept kring Personligt fallskydd.

Som arrangör genomför du utbildningarna enligt våra riktlinjer och prov, när du är genomfört utbildningen rapporterar du in de som är godkända och vi utfärdar ett utbildningsbevis som vi skickar till dig som handledare. Vi gör uppföljningar på din utbildning genom att begära in slumpvis utvalda prov för de du har rapporterat som godkända.