Introduktion

Vill du veta hur din verksamhet påverkas av lagar, etik och riktlinjer?

Utbildningen tar avstamp i tre viktiga styrdokument som Sveriges Byggindustriers medlemsföretag måste följa (uppförandekoden, näringslivskoden och samhällsbyggnadssektorns etiska regler). Utbildningen uppmärksammar också ett annat styrdokument som är rekommenderat att medlemsföretagen följer (Överenskommelse för att motverka mutor och korruption).

I utbildningen kommer du ställas inför ett antal situationer, och ditt uppdrag är att bedöma vad som är lagligt eller lämpligt utifrån styrdokumenten. Uppförandekoden, som gäller för dig som jobbar i ett medlemsföretag, skall stärka förutsättningarna för en attraktiv byggbransch genom att motverka olagligt och olämpligt agerande.


Utbildningens mål

  • Känna till styrdokument som gäller för medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier
  • Goda förutsättningar att bidra till attraktiv och sund byggbransch
  • Se styrdokumenten i relation till verklighetsbaserade situationer

Målgrupp

Du som medarbetare som sluter avtal och affärer, och som arbetar i ett medlemsföretag hos Sveriges Byggindustrier.


Utbildningens innehåll

  • Uppförandekoden
  • Näringslivskoden
  • Samhällsbyggnadssektorns etiska regler
  • Överenskommelse för att motverka mutor och korruption
  • Verklighetsbaserade situationer

Affärsetik – onlineutbildning

Gå utbildning

Kontaktperson
support@buc.se
010-585 55 19