Introduktion

Vill du veta hur din verksamhet påverkas av lagar, etik och riktlinjer?

Utbildningen tar avstamp i tre viktiga styrdokument som Byggföretagens medlemsföretag måste följa (uppförandekoden, näringslivskoden och samhällsbyggnadssektorns etiska regler). Utbildningen uppmärksammar också ett annat styrdokument som är rekommenderat att medlemsföretagen följer (Överenskommelse för att motverka mutor och korruption). I utbildningen kommer du ställas inför ett antal situationer, och ditt uppdrag är att bedöma vad som är lagligt eller lämpligt utifrån styrdokumenten. Uppförandekoden, som gäller för dig som jobbar i ett medlemsföretag, skall stärka förutsättningarna för en attraktiv byggbransch genom att motverka olagligt och olämpligt agerande.

Hur får jag tillgång till kursen? 

 1. För att gå utbildningen måste du först skapa ett konto på buc.se, oavsett om du bokar kursen åt dig själv eller blivit inbokad. Om du blivit inbokad – säkerställ att du använder samma mejladress som din kollega använde vid bokningen. Klicka på Logga in och fyll i registreringsformuläret – välj BankID för smidigast registrering. Det går också att registrera sig manuellt med e-post. 
 2. I inloggat läge bokar du utbildningen genom att klicka på Gå utbildning. I nästa steg väljer du om du ska gå utbildningen själv och/eller om du bokar den åt kollegor. Om du bokar in kollegor kan du följa deras progression och har tillgång till deras intyg, tre månader efter godkänt resultat. 
 3. Efter bokning – gå till Mina sidor och starta utbildningen genom att klicka på länken: Gå till utbildningen. Det är en onlineutbildning och du genomför den när du vill, i den takt du vill – progressen sparas alltid. 


Tekniska förutsättningar

 • Utbildningen är responsiv och fungerar lika bra i alla enheter – desktop, tablet och mobil. 
 • För bästa upplevelse: använd en modern uppdaterad webbläsare, undvik Internet Explorer.

Utbildningens mål

 • Känna till styrdokument som gäller för medlemsföretag i Byggföretagen
 • Goda förutsättningar att bidra till attraktiv och sund byggbransch
 • Se styrdokumenten i relation till verklighetsbaserade situationer

Målgrupp

Du som medarbetare som sluter avtal och affärer, och som arbetar i ett medlemsföretag hos Byggföretagen.


Utbildningens innehåll

 • Uppförandekoden
 • Näringslivskoden
 • Samhällsbyggnadssektorns etiska regler
 • Överenskommelse för att motverka mutor och korruption
 • Verklighetsbaserade situationer

Affärsetik

Gå utbildning

Utbildningsansvarig
Byggbranschens Utbildningscenter