Introduktion

Vill du veta hur din verksamhet påverkas av lagar, etik och riktlinjer?

Utbildningen tar avstamp i tre viktiga styrdokument som Byggföretagens medlemsföretag måste följa (Uppförandekoden, Näringslivskoden och Samhällsbyggnadssektorns etiska regler) samt uppmärksammar även ett styrdokument som medlemsföretagen är rekommenderade att följa (Överenskommelse för att motverka mutor och korruption). 

Under utbildningen kommer du ställas inför ett antal situationer och ditt uppdrag är att bedöma vad som är lagligt eller lämpligt utifrån styrdokumenten. Uppförandekoden, som gäller för dig som jobbar i ett medlemsföretag, skall stärka förutsättningarna för en attraktiv byggbransch genom att motverka olagligt och olämpligt agerande. 

Utbildningen tar ungefär 90 minuter att genomföra. 


Utbildningens mål

  • Känna till styrdokument som gäller för medlemsföretag i Byggföretagen
  • Goda förutsättningar att bidra till attraktiv och sund byggbransch
  • Se styrdokumenten i relation till verklighetsbaserade situationer

Målgrupp

Du som medarbetare som sluter avtal och affärer samt arbetar i ett medlemsföretag hos Byggföretagen.


Utbildningens innehåll

  • Uppförandekoden
  • Näringslivskoden
  • Samhällsbyggnadssektorns etiska regler
  • Överenskommelse för att motverka mutor och korruption
  • Verklighetsbaserade situationer

Affärsetik – Online

Boka utbildning