Allmän utbildning Asbest enligt AFS 2006:1, 19 §

Utbildningslängd: 1 dagar
Medlemspris: 2805 kr
Ordinarie pris: 3300 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Vill du som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material känna dig trygg och säker i ditt arbete?

Att hantera asbesthaltiga material är ett kvalificerat arbete, eftersom det är starkt cancerframkallande och hälsovådligt. Du som hanterar asbestmaterial måste följa regler och utföra arbetet rätt, för att inte sprida materialet till omgivningen, eller via dina kläder ta med det hem eller till omklädningsrummet.

Utbildningen följer det av BCA utarbetade utbildningsprogrammet.


Utbildningens mål

 • Materialkunskap om asbest
 • Kunskap om hur du gör en preliminärbedömning av eventuellt asbestinnehåll
 • Kunskap om hur asbestinnehåll kan fastställas och val av lämplig arbetsmetod
 • Kunskap om nödvändiga skyddsåtgärder
 • Registrering av din kompetens i ID06 kompetensdatabas

Målgrupp

Du som ska leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material. Allmän utbildning ger endast behörighet för bearbetning och behandling (ej rivning/sanering).


Utbildningens innehåll

 • Känna till gällande föreskrifter
 • Känna till vad asbest är och var asbest kan finnas
 • Insikt om hälsorisker med asbest
 • Kunskap om olika arbetsmetoder
 • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
 • Kunskap om avfallshantering och kontrollmetoder
 • Nödfallsåtgärder
 • Medicinska kontroller

Förkunskaper

Inget krav på förkunskaper


Allmän utbildning Asbest enligt AFS 2006:1, 19 §

 • Start
  Ort
  Göteborg
  Platser kvar
  19 st
  Utbildningslängd: 1 dagar
  Kontaktperson
  Lena Johansson
  lena.johansson@buc.se
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka