Arbetsmiljö Plus för BAS P/U – Fördjupning

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 7200 kr
Ordinarie pris: 8500 kr

Introduktion

Vill du vidareutveckla dig själv i det dagliga arbetsmiljöarbetet – på byggarbetsplatsen?

Vi ger dig verktyg för att bygga upp och underhålla en fungerande säkerhetskultur inom ditt ansvarsområde.

Viktiga begrepp inom säkerhetskultur, som vi lägger särskild fokus på är: riskstyrning, förståelse och beteende.
Utbildningen är ett naturligt steg för dig att utveckla arbetsmiljöarbetet, när du har grunderna från arbetsmiljöföreskrifter och BAS P/U.

Arbetsmiljö Plus för BAS P/U – Fördjupning finns även som distansutbildning.


Utbildningens mål

 • Repetition av grundutbildningen för byggarbetsmiljösamordnare, BAS P/U – funktionsutbildning
 • Verktyg för att bygga upp och underhålla säkerhetskultur
 • Ökad medvetande och insikt i dina möjligheter och ansvar i att skapa en säkrare arbetsplats
 • Kunskap om framgångsfaktorer för en säker byggarbetsplats

Målgrupp

Utbildningen passar dig som har arbetsmiljöansvar, antingen som byggarbetsmiljösamordnare eller i ledande befattning på företaget.


Utbildningens innehåll

 • Repetition av grundkursen BAS P/U
 • Din roll i arbetsmiljöarbetet
 • Lagstiftning
 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter i byggbranschen
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4
 • Bygg- och anläggningsarbete AFS 1999:3
 • Arbetsgivaransvar 
 • Ansvar under byggprocessen
 • Sanktionsavgifter säkerhetskultur
 • Riskstyrning
 • Förståelse – beteenden, tillbud, olyckor och utredningsmetodik
 • Framgångsfaktorer för en säker byggarbetsplats
 • Uppföljning av projekt ur arbetsmiljösynpunkt

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du gått grundkurs i BAS P och BAS U samt grundläggande arbetsmiljöutbildning ex. Startkurs arbetsmiljö BAM. Du bör också ha erfarenhet av arbetsmiljöarbete i branschen eller i företaget.


Arbetsmiljö Plus för BAS P/U – Fördjupning

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!