Asbest – Särskild utbildning enl. AFS 2006:1, 36 §

Utbildningslängd: 4 dagar
Medlemspris: 8925 kr
Ordinarie pris: 10500 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Efter genomförd utbildning har du kompetensen att leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material. Du kommer att få de teoretiska kunskaperna om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

Att riva och sanera utrymmen med asbesthaltiga material är ett kvalificerat arbete, eftersom det är starkt cancerframkallande. Du som hanterar och river måste följa regler och utföra arbetet rätt, för att inte sprida materialet till omgivningen, eller via dina kläder ta med det hem eller till omklädningsrummet.

Utbildningen följer det av BCA utarbetade utbildningsprogrammet och innehåller praktiska övningar och moment.


Utbildningens mål

 • Materialkunskap om asbest
 • Kunskap om hur du gör en preliminärbedömning av eventuellt asbestinnehåll
 • Kunskap om hur asbestinnehåll kan fastställas och hur lämplig arbetsmetod väljs
 • Teoretisk och praktisk kunskap om hur luftsluss byggs och kontroll av funktion
 • Registrering av din kompetens i ID06 kompetensdatabas

Målgrupp

Du som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material.


Utbildningens innehåll

 • Känna till gällande föreskrifter
 • Känna till vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas
 • Insikt om hälsorisker med asbest
 • Skyddsåtgärder
 • Nödfallsåtgärder
 • Kunskap om olika arbetsmetoder
 • Kontrollåtgärder
 • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
 • Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering
 • Medicinska kontroller
 • Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik

Förkunskaper

Inget krav på förkunskapet


Asbest – Särskild utbildning enl. AFS 2006:1, 36 §

 • Start
  Ort
  Göteborg
  Platser kvar
  20 st
  Utbildningslängd: 4 dagar
  Kontaktperson
  Lena Johansson
  lena.johansson@buc.se
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka