Asfaltbeläggningar – Introduktionskurs – DISTANS

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 6950 kr
Ordinarie pris: 6950 kr

Introduktion

Kursen berättigar till registrering i ID06 Kompetensdatabas.

Denna kurs finns även som klassrumsutbildning


Utbildningens mål

Att ge en introduktion till vad asfaltbeläggningar är. Vad de består av, vilka olika typer som finns samt vad som påverkar valet av beläggningsåtgärd.


Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till statliga och kommunala beställarrepresentanter som ej har behov av en djupare kunskap om asfaltbeläggningar. Kursen innehåller endast en mycket kortfattad genomgång av utläggning och packning, varför kursen ej lämpar sig för utförare eller kontrollanter.


Utbildningens innehåll

  • Asfaltbeläggningar – allmän introduktion om beläggningstyper, konstruktion och funktion
  • AMA Anläggning samt Trafikverkets publikationer för asfaltbeläggningar
  • Material: sten, bitumen
  • Tankbeläggningar
  • Lågtrafikerade vägar
  • Utsatta ytor; busshållplatser, rondeller etc

Förkunskaper

Cirka 3 veckor före kursen börjar skickar vi ut en ”minibrevkurs” till deltagarna (1 brev). Uppgifterna i brevet är frivilliga men rekommenderas för bästa utbyte av kursen.


Asfaltbeläggningar – Introduktionskurs – DISTANS

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!