BAS P – Påbyggnad

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 4000 kr
Ordinarie pris: 4700 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Utbildningen stärker de kunskaper som krävs för att kunna agera som byggarbetsmiljösamordnare i projekteringsskedet, BAS-P. Utbildningen är en funktionsutbildning som behöver kompletteras med grundläggande arbetsmiljökunskaper, exempelvis Startkurs arbetsmiljö, BAM.

Vi går igenom hur arbetsmiljöfrågorna hanteras under projekteringsskedet (BAS P), och vilka arbetsmiljörisker som behöver beaktas under byggprocessen. Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov. Kursen ger efter godkänt skriftligt prov dokumenterad kunskap för byggarbetsmiljösamordnare BAS-P enligt kraven i AFS 1999:3 och arbetsmiljölagen kapitel 3.

BAS P påbyggnad finns även som distansutbildning.

Behörighetsutbildning

 • Kräver ID-kontroll
 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis
 • Registrering till ID06 Kompetensdatabas om samtycke lämnats
 • Ingen specifik giltighetstid och krav men rekommendation om förnyelse efter 5 år
 • Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum


Utbildningens mål

 • Kunskaper om hur arbetsmiljöfrågorna skall hanteras under projekterings- och planeringsskedet (BAS-P)
 • Kunskaper om hur regelverk och praktisk hantering styr din roll
 • Dokumenterad utbildning som uppfyller arbetsmiljöverkets krav på funktionen BAS P

Målgrupp

Du som ska vara byggarbetsmiljösamordnare i projekteringsskedet (BAS-P)


Utbildningens innehåll

 • Repetition grunderna för funktionen BAS P och BAS U
 • Regelverken
  • Arbetsmiljölagen
  • Bygg- och anläggningsföreskriften 1999:3 – teori och praktisk hantering
 • Byggherre/Uppdragstagare
  • Ansvar
  • Arbetsuppgifter
 • BAS-P
  • Projektering
  • Samordning
  • Styrning
  • AMP
  • Särskilda risker
 • Arbetsmiljöaspekter i brukarskedet
  • Drift
  • Underhåll
 • Arbetsmiljörisker under byggprocessen
 • Dokumentation över konstruktion och byggprodukter

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har gått Startkurs Arbetsmiljö, BAM eller har motsvarande goda kunskaper om regelverket inom arbetsmiljön. Lämpligt att du också har gått onlineutbildningen Safe Construction Training. Vi rekommenderar också att du gått en BAS P/BAS U – utbildning.


BAS P – Påbyggnad

 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  18
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Josefin Larsson
  josefin.larsson@buc.se
  040-352 636
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka