Byggbranschens säkerhetsutbildning

Medlemspris: 0 kr
Ordinarie pris: 0 kr

Boka utbildning

Introduktion

Arbetsmiljö är viktigt, ibland livsviktigt. Därför bör du och alla andra som är verksamma vid bygg- och anläggningsverksamheter gå den här utbildningen. Den här utbildningen lär dig alla grundläggande arbetsmiljöregler, och den är gemensam för hela bygg- och anläggningsbranschen. 

Här får du en förståelse för hur attityder och beteenden kan påverka säkerhetskulturen på din arbetsplats.

Utbildningen ska stimulera dig att aktivt söka av och testa teoretiska kunskaper kring de vanligaste riskerna i branschen, och hur de kan hanteras på ett säkert sätt. 


Utbildningens mål

 • Förstå de vanligaste riskerna inom bygg- och anläggningsbranschen
 • Känna till hur de vanligaste riskerna kan/ska förebyggas
 • Insikt i hur våra attityder och beteenden kan påverka säkerheten hos oss som individer och i grupp
 • Kunskap i de vanligaste reglerna inom hälsa och säkerhet
 • Registrering av din kompetens iID06 Kompetensdatabas

Målgrupp

Du som ska arbeta på en bygg- och anläggningsbransch och behöver grundläggande säkerhetsutbildning


Utbildningens innehåll

 • Beteenden, attityder, arbetsmiljöregler och fakta
 • Olycka, brand och första hjälpen
 • Personlig skyddsutrustning och ID-kort
 • Arbetsmaskiner och fordon
 • Avspärrningar och skyddsanordningar
 • Damm
 • Kemikalier 
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, roller och ansvar
 • Handhållna maskiner
 • Vibrationer
 • Mobila arbetsplatsformar
 • Byggnadsställningar. Rull- och hantverkarställningar
 • Stegar och bockar.
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Ergonomi
 • Lyftoperationer
 • Ordning och reda
 • Brand

Byggbranschens säkerhetsutbildning

Boka utbildning

Kontaktperson
Isak Bollason Wallenberg