Energibyggare – Energieffektivt byggande och installation

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 4000 kr
Ordinarie pris: 4500 kr

Introduktion

Vill du öka din kompetens i energieffektivt byggande, installation och förnybar energi?

Utbildningen ger också en ökad förståelse för de olika professionernas arbete, för att minimera felkällor i produktion, och öka kvaliteten i bygg och installation.

Med skärpta krav på energieffektivitet inom bygg och installation efterfrågas en höjd kompetens ute på byggarbetsplatser.

Redan 2021 ska all nybyggnation vara nära-nollenergibyggnader och energianvändningen efter större renoveringar reduceras enligt EU. De företag som utbildar medarbetare i Energibyggare kommer vara konkurrensfördel vid upphandling liksom öka kvaliteten på produkten.

Skapa dig en användare på www.energibyggare.se innan du går utbildningen, efter utbildningen uppgraderar vi din användare till handledare i utbildningen. 


Utbildningens mål

  • Kunskaper i effektiv energibyggande
  • Förståelse för de olika professionerna som medverkar till den färdiga byggnaden
  • Kunskaper som ökar kvaliteten i bygg och installation och minskar felkällor

Målgrupp

Du som arbetar på en byggarbetsplats och som genom ditt agerande kan påverka hur energieffektiv en byggnad blir, exempelvis byggnadsarbetare, installatörer, arbetsledare och platschefer.


Utbildningens innehåll

  • Energibyggare gör skillnad
  • Värmeisolering
  • Lufttäthet
  • Fukt
  • Installationer
  • Byggnaden som system

Förkunskaper

Grundläggande kunskap i byggnads- och installationsteknik. Kunskapsnivån motsvarar svensk grundutbildningsnivå i ämnena energieffektivt byggande och installation samt förnybar energi i ny- och ombyggnation.


Energibyggare – Energieffektivt byggande och installation

Fyll i formuläret om du är intresserad av att företagsanpassa denna utbildning eller vill veta mer så kontaktar vi dig.