Entreprenadjuridik – Fördjupning

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 4200 kr
Ordinarie pris: 4900 kr

Välj datum och boka

Introduktion

”Det är lätt att vara efterklok när man har facit (domen) i sin hand”

Utbildningen är problembaserad och utgår ifrån olika verklighetsliknande situationer (case), som fördjupar kunskaperna och förståelsen inom entreprenadjuridiken. Utifrån ett antal viktiga domar inom entreprenadrätten, är syftet att du ska lära dig hur entreprenadrättsliga problem kan undvikas, genom förebyggande åtgärder (planering, kommunikation och dokumentation).

Entreprenadjuridik – fördjupningsutbildning finns även som distansutbildning.

På fortsättningsnivå finns även kursen Entreprenadjuridik – Fortsättning som har annat upplägg. För mer information se kursbeskrivningen. 


Utbildningens mål

 • Kunskap om förfrågningsunderlagets betydelse för att skriva eller lämna anbud
 • Fördjupad kunskap och insikt inom entreprenadjuridiska frågor
 • Ökad kontroll över entreprenadjuridiska svårigheter

Utbildningens innehåll

 • De vanligaste frågeställningarna inom entreprenadjuridiken
 • Förfrågningsunderlagets betydelse för att kunna skriva och för att få in anbud
 • Beställarens förutsättningar för att värdera inkomna anbud
 • Bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering
 • Besiktning utifrån en besiktningsmans perspektiv
 • Vitesreglering mellan parterna
 • Ansvaret under garantitiden och efter garantitiden
 • Flertalet case och diskussioner

Förkunskaper

 Utbildningen riktar sig till dig som har grundutbildning, exempelvis Entreprenadjuridik Grund och Entreprenadjuridik fortsättning eller AB04 Utförandeentreprenad och ABT06 Totalentreprenad.


Entreprenadjuridik – Fördjupning

 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  9
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Petra Nilsson
  petra.nilsson@buc.se
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka