Entreprenadjuridik – Fördjupning

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 7800 kr
Ordinarie pris: 9000 kr

Introduktion

”Det är lätt att vara efterklok när man har facit (domen) i sin hand”

Utbildningen är problembaserad och utgår ifrån olika verklighetsliknande situationer (case), som fördjupar kunskaperna och förståelsen inom entreprenadjuridiken. Utifrån ett antal viktiga domar inom entreprenadrätten, är syftet att du ska lära dig hur entreprenadrättsliga problem kan undvikas, genom förebyggande åtgärder (planering, kommunikation och dokumentation). Under utbildningen har vi gästföreläsare från beställarsidan, advokatkåren och besiktningsmännen.

Entreprenadjuridik – fördjupningsutbildning finns även som distansutbildning.


Utbildningens mål

 • Kunskap om förfrågningsunderlagets betydelse för att skriva eller lämna anbud
 • Fördjupad kunskap och insikt inom entreprenadjuridiska frågor
 • Ökad kontroll över entreprenadjuridiska svårigheter

Utbildningens innehåll

 • De vanligaste frågeställningarna inom entreprenadjuridiken
 • Förfrågningsunderlagets betydelse för att kunna skriva och för att få in anbud
 • Beställarens förutsättningar för att värdera inkomna anbud
 • Bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering
 • Besiktning utifrån en besiktningsmans perspektiv
 • Vitesreglering mellan parterna
 • Ansvaret under garantitiden och efter garantitiden
 • Flertalet case och diskussioner

Förkunskaper

Utbildningen riktar sig till dig som har grundutbildning, exempelvis Entreprenadjuridik 1 eller ABT 06 och AB04


Entreprenadjuridik – Fördjupning

Fyll i formuläret om du är intresserad av att företagsanpassa denna utbildning eller vill veta mer så kontaktar vi dig.