Fuktsäkerhet – Fortsättningsutbildning

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 5950 kr
Ordinarie pris: 7000 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Utbildningen ger dig fördjupad kunskap om fukt i projekterings- och produktionsskedet och vänder sig till projekterings- och produktionspersonal inom bygg- och fastighetsförvaltning.
Under utbildningen beräknar vi uttorkningstider för betong och tar fram uttorkningstider för avjämningsmassor.


Utbildningens mål

 • Kunna upprätta en fuktsäkerhetsbeskrivning med underliggande dokument med mallar och checklistor
 • Kunskaper om fuktkraven i Boverkets byggregler (BBR), gällande branschregler
 • Beräkna uttorkningstider med datorprogram

Utbildningens innehåll

 • Beräkna uttorkningstider för betong och avjämningsmassa med datorprogrammen
  • Torka S 3.1
  • BI-Dry
 • Konsekvenser vid höga fukttillstånd
 • Konstruktivt fuktskydd
 • Granskning av ritningar med avseende på riskkonstruktioner
 • Riskkonstruktioner
  • Vindar
  • Fasader
  • Grunder
  • Kylrum
  • Dubbla tätskikt

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har gått Fuktsäkerhet, grundutbildning eller motsvarande de senaste fem åren.


Fuktsäkerhet – Fortsättningsutbildning

 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  3 st
  Utbildningslängd: 2 dagar
  Kontaktperson
  Hampus Wennberg
  hampus.wennberg@buc.se
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka