Grundutbildning Kontrollansvarig (KA) – PBL

Utbildningslängd: 3 dagar
Medlemspris: 10250 kr
Ordinarie pris: 12000 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Utbildningen ger dig goda kunskaper om bygglagstiftning, som behövs för dig som ska jobba som Kontrollansvarig (KA). Som KA ska du bland annat tillsammans med byggherren ta fram förslag till kontrollplan och se till att kontroller genomförs och att handlingar och bestämmelser följs. Vi kommer också gå igenom de delar i EKS, standardavtal, arbetsmiljölag och miljöbalken som du behöver i ditt uppdrag.

Du som KA ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften du har. Du måste kunna styrka detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan, ex. RISE (tidigare SP) Certifiering. I samband med utbildningen ingår en tentamen om 4 timmar som är godkänd av RISE Certifiering. Blir du godkänd på tentamen rapporterar vi detta till RISE och du kan därefter ansöka om certifiering hos RISE Certifiering.


Utbildningens mål

 • Fördjupad kunskap inom gällande bygglagstiftning
 • Fördjupad kunskap om kontrollplanen
 • Kunskap om andra relevanta regelverk, avtal m.m.
 • Erhålla god kännedom om rollen som kontrollansvarig
 • Ge förutsättningar att klara tentamen

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska fungera som Kontrollansvariga enl. PBL eller i övrigt vill skaffa sig en god uppfattning kring gällande lag- och regelverk.


Utbildningens innehåll

 • Plan- och bygglagen
 • Plan- och byggförordningen KA 5 EKS och Eurokoder
 • BBR- Boverkets byggregler
 • Energibestämmelser
 • Standardavtal
 • Arbetsmiljölagen
 • Miljöbalken
 • ISO 9001 /ISO 14001
 • Rollen som KA 
 • Tentamen för Certifiering

Förkunskaper

Erfarenhet från byggbranschen enligt KA 4. Översiktliga kunskaper kring standardavtalen inom entreprenadjuridik.


Grundutbildning Kontrollansvarig (KA) – PBL

 • Start
  Ort
  Göteborg
  Platser kvar
  16 st
  Utbildningslängd: 3 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Lostin
  hampus.lostin@buc.se
  0317595003
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  16 st
  Utbildningslängd: 3 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Wennberg
  hampus.wennberg@buc.se
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka