IVPAR – Samarit och räddningsgruppsutbildning

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 7400 kr
Ordinarie pris: 7400 kr

Introduktion

Är det du som ska planera, leda och hantera allvarliga arbetsplatsolyckor på din byggarbetsplats? Erfarenheter visar att de flesta oönskade händelser som uppstår i akuta situationer, där liv och hälsa står på spel, ofta uppstår på grund av mänskliga faktorer.

I den här utbildningen får du lära dig vad du ska göra innan ambulans och räddningstjänst är på plats och hunnit etablera sig. Vi fokuserar på olyckans första 10 minuter och de följande 60 minuter – tiden då flest liv räddas, vid allvarliga olyckor. Du kommer att lära dig mer om planering, teamarbete, beslutsfattning och situationsförståelse, kopplat till verktyg och metoder vid livräddning.

Så genomförs utbildningen
Som deltagare genomgår du, under handledning, en lärandecirkel som innefattar 6 moduler med blandade övningsmetoder. Dessa moduler fördelas över följande pass:
    Pass 1: Introduktion via zoom 60 min
    Pass 2: Praktisk utbildningsdag i Säkerhetsparken på Arlanda
    Pass 3: Workshop i zoom 120 min, ca. 2 månader efter fysisk träff
    Pass 4: Workshop i Zoom 120 min, ca. 4 månader efter fysisk träff
Efter praktikdagen får du en hemuppgift att genomföra i ditt företag eller pågående projekt som följs upp under workshopstillfällena.

Efter samverkansövningen kan du ta fram rätt anpassade räddningsplaner – utifrån beskrivna risker, leda och hantera allvarliga olyckor inom företaget, i samverkan med blåljusmyndigheter. Du kommer kunna utvärdera insatsen, utveckla dig själv och din organisation.

Vi utgår ifrån andra högrisk-branschers metoder och genom utbildning och övning, medvetandegörs begreppet: olycka och konsekvens. En kunskap och insikt som vi vet sänker sannolikheten att en olycka inträffar.

Så här fungerar en blendedutbildning hos oss

När du går en blendedutbildning hos Byggbranschens Utbildningscenter får du en utbildning som blandar klassrum och distansrumsundervisning i samma höga kvalitet. Du får träffa våra erfarna lärare och engagerade klasskamrater, som bidrar med både erfarenhetsutbyte och energi i både klassrum och i distansrum. Distansrumsutbildningen genomförs via det digitala distansverktyget Zoom meetings – ett intuitivt, inkluderande och driftsäkert verktyg – direkt i din dator, mobil eller surfplatta. Du kommer att bli förvånad över hur enkelt och bra det är.

Läs mer om vad som är bra att känna till gällande Zoom och vårt distansupplägg här.

För denna utbildning kan du ansöka om ersättning hos AFA Försäkring. Läs mer här.


Utbildningens mål

 • Du har fördjupade förmågor, kunskaper och färdigheter gällande, planering, livräddningsmetoder och organisation
 • Du har kunskaper i att kunna begränsa konsekvensen av en inträffad olycka med rätt organisation, ledning, kommunikation, sjukvårdskunskaper och Räddningstaktik utifrån arbetsplatsens risknivå
 • Du har kunskap i hur riskmedvetenhet kopplat till riskfyllda moment skapar handlingsberedskap.
 • Du har kunskap i hur personal skapar tillit till varandras roller och ansvar vid allvarliga tillbud eller olyckor.
 • Du har kunskap hur lärdomar från övningar förankras på arbetsplatsen och kopplas till verksamhetens beredskap i det dagliga arbetet.

Målgrupp

Du som ska planera, hantera och/eller organisera en olycksplats.


Utbildningens innehåll

 • Risk som begrepp kopplat till handlingsberedskap
 • Teamarbete vid tidskritiskhändelse, Beslutsfattning & Ledarskap
 • Kommunikationsstrategier – Situationsmedvetenhet
 • Stresshantering
 • Fördjupad kunskap i systematiskt omhändertagande av skadad (ScABCDE).
  1. Kontroll av stor blödning
  2. Fri luftväg, assisterad andning fastklämd, ogynnsamt läge
  3. Hjärtstopp eller extremt lågt blodtryck
  4. Bäckenfixation
  5. Brännskadad-Frätskada
  6. Livräddning från distans
 • Räddningstaktik, Metod och teknikstöd (Utifrån projektets risker)
 • Fullskalig övning
 • Organisationsplanering
 • Uppföljande workshop via web (3 och 6 månader efter utbildning)

Förkunskaper

HLR/förstahjälpen eller motsvarande  


IVPAR – Samarit och räddningsgruppsutbildning

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!