Jobmatch Talent

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 8450 kr
Ordinarie pris: 9900 kr

Introduktion

Jobmatch Talent (JMT) är ett djupgående precisionstest för dig som vill utveckla ditt ledarskap och få ett effektivt chefsstöd för såväl rekrytering, onboarding samt medarbetar-, chefs- eller grupputveckling.

Testet är granskat och certifierat av DNV-GL och utvecklat för att kunna prediktera faktisk arbetsprestation. 

Utbildningen ger dig också möjlighet att se när en person är på väg att bli utbränd och kunna jobba förebyggande mot ohälsa.

Certifieringen, som är på ca 2 timmar på distans, är personligt knuten till dig och ger dig behörighet att använda Jobmatch Talent i alla ovanstående användningsområdena. Det finns även möjlighet till en fördjupningskurs.


Utbildningens mål

 • Du kan själv tolka Jobmatch Talent-verktyget så du kan göra skarpare och effektivare rekryteringar
 • Du får en djupare insikt om dig själv och hur du kan utveckla ditt ledarskap
 • Du får kunskap om hur du använder rapportsidorna för att få fram information om en kandidats eller medarbetares arbetsstil och hur denna kommer att matcha specifika jobbkrav.
 • Du sparar kostnader och tid genom att stärka ditt rekryterings- och utvecklingsarbete

Målgrupp

Du jobbar med rekrytering- och utvecklingsfrågor. VD, HR-/personalchef


Utbildningens innehåll

Utbildning och certifiering i Jobmatch Talent

 • Jobmatch Talent som verktyg
 • Rätt person på fel plats
 • I vilka situationer i din vardag kan du använda verktyget?
 • Rapporter och verktyg som hjälpmedel i rekryteringen och utveckling
 • Lär känna verktyget, för- och nackdelar med höga respektive låga värden i testet.
 • Lär dig känna igen olika beteendemönster
 • Hur kan olikheter vara en styrka och tillgång i ett företag
 • De vanligaste akilleshälarna i samarbeten

Förkunskaper

Du ska ha gjort en egen Jobmatch Talent test, har du inte gjort det tidigare ingår det i anmälningsavgiften


Jobmatch Talent

Fyll i formuläret om du är intresserad av att företagsanpassa denna utbildning eller vill veta mer så kontaktar vi dig.