Klimatkrav, miljövarudeklarationer och åtgärder för asfalt – DISTANS

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 3900 kr
Ordinarie pris: 3900 kr

Utbildningens mål

Ökad förståelse för hållbarhet och miljöpåverkan för asfaltbeläggningar, förståelse för kravställande och kravuppfyllnad. Förståelse om miljövarudeklarationer.


Målgrupp

Trafikverket (projektledare för beläggning och investering, upphandlare mfl), Entreprenörer, Konsulter, Kommunala beställare, Swedavia.


Utbildningens innehåll

  • Hållbarhetsmål
  • Hållbarhet, LCA, CO2, RAP mm
  • Vilka miljö-/klimatvinster man kan uppnå med alternativa bränslen, återvinning, lågtempererad asfalt och klimatneutrala bindemedel?
  • EPD, PCR EN-standard
  • Upphandlingskrav
  • Hur ska man använda EPD (som leverantör, entreprenör, beställare)?
  • Praktisk demonstration av Trafikverkets klimatverktyg, Klimatkalkylen och EKA
  • Övningsuppgift: klimatkalkyler med EKA

Klimatkrav, miljövarudeklarationer och åtgärder för asfalt – DISTANS

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!