Dynamiskt ledarskap – Coaching online

Medlemspris: 50000 kr
Ordinarie pris: 57500 kr

Boka utbildning

Introduktion

Dynamiskt Ledarskap är ett heltäckande ledarutvecklingsprogram som samlar de mest centrala områdena i ledarskap. Innehållet bygger på beprövade ledarskapsmodeller och teori, det är ett ganska omfattande material som ger cirka 6 månader av lärande och personlig utveckling. Pedagogiken är väl genomarbetad och det internetbaserade programmet ger ett utmärkt stöd åt inlärningen.

Du och din coach genomför 5-7 möten via nätet. Du går själv igenom respektive modul och skapar ett prioriteringsdokument inför mötet med coachen. Under mötet reflekterar coach och elev tillsammans och sammanställer en handlingsplan för varje modul. Dessa sammanställs till en heltäckande utvecklingsplan för dig som en grund för en personlig och yrkesmässig utveckling. Efter varje modul får du en Rapport & Analys av din personliga stil rörande det aktuella ledarskaps-ämnet, totalt 5 st. som du tolkar tillsammans med din coach.

Coachen är en erfaren person som arbetat med verksamhetsutveckling i 30 år som konsult och som har mycket erfarenhet av byggbranschen med dokumenterade resultat och referenter.


Utbildningens mål

 • hur du och andra tolkar begreppet ledarskap och hur man utövar det för att skapa ett högt engagemang i sin organisation
 • hur du kan utvecklas som person
 • hur du kommunicerar i en dialog som ger ömsesidig förståelse och resultat
 • hur du använder olika teorier och modeller för praktisk tillämpning
 • hur du bygger upp grupper och team
 • hur du skapar resultat i sitt företag med gott ledarskap

Målgrupp

Dynamiskt Ledarskap är ett coachande utvecklingsprogram för dig som vill skapa en hållbar utveckling för dig och för ditt företag Du är antingen ägare, VD, chef eller blivande chef och har en stor vilja och ambition att lära nya saker och att skapa struktur och resultat för ditt bolag.


Utbildningens innehåll

Beteenden och självkännedom

 • Förståelse för egna och andras behov, känslor, attityder och värderingar. 
 • Egen styrka och potential
 • Hantera förändring

Dynamiskt ledarskap i aktion

 • Vad är ledarskap
 • Vem är jag som ledare
 • Hur skapar jag äkta engagemang
 • Målstyrning

Dynamiska team

 • Hur bygger man grupper & team? 
 • Grupputvecklingens olika faser och hur du hanterar dessa. 
 • Analyser och verktyg för att diagnosticera grupper. 
 • Hur utvecklar man en ledningsgrupp till ett team som driver affärsplanen?

Kommunikation

 • Hur kommunicera för att skapa dialog
 • Förståelse och resultat
 • Individuellt och i grupp? 
 • Feedback, språket och lyssnandet.

Att leda din verksamhet

 • Hur kan du skapa ett gott ledarskap i arbetet med IT
 • Ledningssystem, regelverk och teknik som alla måste hantera? 
 • Hur skapar man och realiserar en affärsplan?

Då ditt program är anpassat till dig, din roll i byggbranschen och ditt företag kommer du och din coach arbeta med just de frågor som är aktuella för dig – oavsett om du är ägare/Vd, arbetsledare eller projektledare, platschef eller yrkesarbetare.


Dynamiskt ledarskap – Coaching online

Boka utbildning