Konsumententreprenader, 1/2 dag

Utbildningslängd: 1 dagar
Medlemspris: 1900 kr
Ordinarie pris: 2500 kr

Introduktion

Vill du veta vilka lagar och regler som styr när du bygger åt en konsument?
Rätt kunskaper kan vara av avgörande betydelse för att undvika tvist och för din möjlighet till full betalning.

Tyngdpunkten ligger på regelverket kring konsumententreprenader, standardavtalet ABS 09 och Hantverkarformuläret, samt konsumenttjänstlagen och dess tvingande regler. Det övergripande syftet är att belysa den juridiska vikten av och fördelarna med att ingå skriftliga och tydliga avtal.


Utbildningens mål

  • Kunskaper för att undvika tvist med konsument
  • Kunskap i regelverk för konsumententreprenader
  • Insikt om vikten med skriftliga och tydliga avtal

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som utför konsumententreprenader och sluter avtal med kunden ex. platschef, arbetsledare eller platsansvarig hantverkare


Utbildningens innehåll

  • Konsumenttjänstlagen
  • Hantverkarformuläret 17
  • ABS 18
  • Ändrings och tilläggsarbeten – ABS 18

Konsumententreprenader, 1/2 dag

Fyll i formuläret om du är intresserad av att företagsanpassa denna utbildning eller vill veta mer så kontaktar vi dig.