Kontrollansvarig – Uppdateringsutbildning

Utbildningslängd: 1 dagar
Medlemspris: 4250 kr
Ordinarie pris: 5000 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Har det gått fem år sedan du först certifierade dig som kontrollansvarig (KA)? Då är det dags att förnya ditt certifikat.

Det sker kontinuerliga förändringar i bland annat PBL (Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler), och utbildningen fokuserar på relevanta förändringarna.  

I samband med utbildningen ingår en tentamen om 2 timmar som är godkänd av RISE Certifiering. Blir du godkänd på tentamen rapporterar vi detta till RISE, och du kan därefter ansöka om förnyelse av din certifiering hos RISE Certifiering.


Utbildningens mål

 • Uppdatera kunskap inom gällande bygglagstiftning
 • Uppdaterad kunskap om annan relevanta ändringar i regelverk
 • Förnyelse av godkänd tentamen för omcertifiering

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som Kontrollansvariga (KA) som nu har behov av omcertifiering.


Utbildningens innehåll

 • Plan- och bygglagen
 • Plan- och byggförordningen
  KA 5
  EKS och Eurokoder
 • BBR- Boverkets byggregler
 • Standardavtal
 • Arbetsmiljölagen
 • Miljöbalken
  ISO-certifiering
 • Godkänd tentamen av RISE

Förkunskaper

För att skriva den förenklade och kortare tentamen på 2 timmar krävs att du uppfyller kraven i Boverkets föreskrift BFS 2011:14 KA 4 § 12 (väsentlig omfattning). Uppnår du inte dessa krav behöver du skriva ett nytt grundprov som är på 4 timmar. Kontakta ditt certifieringsföretag för besked.


Kontrollansvarig – Uppdateringsutbildning

 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  20 st
  Utbildningslängd: 1 dagar
  Kontaktperson
  Hampus Wennberg
  hampus.wennberg@buc.se
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka