Ledarskapsprogrammet Vägen Upp

Utbildningslängd: - dagar
Medlemspris: 42000 kr
Ordinarie pris: 49000 kr

Introduktion

UTVECKLING KOMMER INIFRÅN – Det börjar alltid med dig!

Byggbranschen har rullat in i ett nytt decennium av utmaningar och möjligheter. För att nå Byggföretagens vision om att vi ska skapa ett Sverige på schyssta grunder i en gemensam strävan om en attraktiv, sund och säker byggbransch är det dags att uppgradera ditt Ledarskap 4.0.

Som ledare ansvarar du för att leverera utveckling och resultat samtidigt som du ska engagera och motivera. I en tid med kortsiktiga mål och snabba resultat behöver du som ledare ha en egen inre styrka, självsäkerhet, integritet, uthållighet och en förmåga att se och vilja utveckla potentialen både hos dig själv och dina medarbetare. Syftet med Vägen Upp® ledarskapsprogram är att bidra kraftfullt till din personliga och professionella utveckling. Vi kombinerar beprövade verktyg med en process över längre tid, som effektivt hjälper både ledare och medarbetare att utvecklas med bestående resultat för både individ och verksamhet. Det står en ny generation och knackar på dörren till arbetslivet där autonomi står högt på agendan. VägenUpp® är för ledare och organisationer som vill mer och som vill verka i tiden.

Programmet har en tydlig struktur och process, men formas helt utifrån din situation under 8-10 månader, en uppstartsträff, åtta individuella träffar, halvtidsutvärdering och slutavstämning.

VÄRDET FÖR DIG

Utvecklingsarbetet är baserat på dina egna frågeställningar med utgångspunkt i din yrkesroll och vardag. Tillsammans med en erfaren ledarutvecklare skapas den insikt och kraft som möjliggör utveckling och förändring med fokus på just dina och företagets viktigaste frågor och mål. Programmet integrerar verksamhet, ledarskap och personlig utveckling.
Fördelen med Programmet är att det startar när det passar dig och/eller dina medarbetare. Var programmet bäst genomförs beror på dina önskemål och förutsättningar. Våra ledarutvecklare finns spridda över hela landet. Genomförandet sker antingen hos ledarutvecklaren eller på ditt företag. Vid långa avstånd kan möten ske via Skype el Zoom. En fungerande lösning hittas mellan ledarutvecklaren och dig.

MATERIAL

Vägen Upp® -dokumentation levereras i pärm eller som E-bok (du väljer) samt ljudfil till mobilen (bra om du ofta är på resande fot eller fördrar att lyssna istället för att läsa). Övrig dokumentation mejlas inför varje möte och vissa uppgifter görs online
METODIK Du får praktisera teoretiska kunskaper genom verklighetsnära träning. Varje modul i Vägen Upp® ledarskapsprogram kan omsättas direkt till den dagliga verksamheten. För att uppnå bästa effekt, lärtransfer, jobbar vi med ”blended learning” där aktiviteter blandas mellan teori-vardagcoaching-reflektion-uppföljning individuellt och ev i grupp. Vardag och teori hänger ihop, du får verktyg och djuplodande insikter vilket bidrar till hållbara resultat.

Utvecklingsprogrammet är baserat på ett samarbete mellan Byggbranschens Utbildningscenter och Vägen Upp® .


Utbildningens mål

För dig:
Genom ett målorienterat arbetssätt utvecklas förmågan att leda genom att

  • den generella ledarkompetensen stärks 
  • du får ökat fokus på det som är viktigast
  • bättre och snabbare måluppfyllnad
  • effektivare arbetssätt både personligt och organisatoriskt
  • bättre balans i livet som helhet

För din organisation:
Organisationen får en snabbare måluppfyllnad och resultat genom att

  • ledare får en ökad förmåga att hantera utveckling och förändring bättre
  • utvecklar effektivare arbetssätt motiverade ledare med ökat engagemang och ansvarstagande
  • ökad konkurrenskraft i termer av starkare ledarskap och en attraktivare arbetsplats, frigjord potential och kapacitet.

Målgrupp

Programmet riktar sig till alla som har en ledande befattning, VD, AO-chef, arbetschef, projektledare, inköpare, arbetsledare, platschef m.fl


Ledarskapsprogrammet Vägen Upp

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!