Lönehantering – Grunderna i lönehantering på Byggavtalet

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 6600 kr
Ordinarie pris: 8000 kr

Introduktion

Vill du kunna hantera byggbranschens prestationslönemodeller?

Prestationslön i Byggavtalet kräver goda kunskaper om lönestrategier. Utbildningen genomförs ihop med Sveriges Byggindustriers egna löne- och förhandlingsexperter, som följer praxis i hantering av prestationslön och som säkerställer kvaliteten. 

Du får lära dig att bygga upp den organisation som krävs, förbereda och genomföra förhandlingar, och hantera efterföljande avstämningar.
En inarbetad rutin och hantering är en stor framgångsfaktor.


Utbildningens mål

 • Kunskaper i hur du hanterar byggbranschens prestationslönemodeller
 • Kunskaper och förmåga i att förbereda och genomföra förhandlingar
 • Genomföra avstämningar
 • Likformig hantering som övriga branschen

Målgrupp

Utbildningen väner sig till dig som på något sätt är delaktig i företagets arbete för att genomföra ett premieackord som ex. löneansvarig, arbetschef, personalchef, platschef, kalkylator m.fl.


Utbildningens innehåll

 • Historik i löneformer
  Paragraf § 3 i Byggavtalet
 • Huvudlöneformer
 • Partsförhållande
 • Förhandlingsordning
 • Lönestrategier
 • Ny- och ombyggnadslistan
 • Ekonomiska faktorer
 • Praktisk tillämpning i förhandlingsspel
 • Prestationslönestatistik

Förkunskaper

Det är rekommenderat att du har gått Arbetsrätt – avtal (Rätt på bygget)


Lönehantering – Grunderna i lönehantering på Byggavtalet

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!