Personalliggare och arbetsgivardeklaration

Pris: Gratis

Gå utbildning

Introduktion

Utbildningen ger dig som medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier viktig och grundläggande kunskaper i lagen om digital personalliggare och månatlig arbetsgivardeklaration.

Du som verkar inom bygg- och anläggningsbranschen behöver särskild kunskap om dessa regler. Den här onlineutbildningen belyser reglernas viktigaste delar för dig som företag.


Utbildningens mål

  • Kunskaper om reglerna, om digital personalliggare i bygg- och anläggningsbranschen
  • Kunskaper i reglerna om månatlig arbetsgivardeklaration på individnivå
  • Insikt om syftet med reglerna och hur dessa medverkar till sund konkurrens

Målgrupp

Du som arbetar i företagsledning eller med HR-funktioner i ett medlemsföretag, på Sveriges Byggindustrier.


Utbildningens innehåll

  • Digitala personalliggare i bygg- och anläggningsbranschen
  • Arbetsgivardeklaration på inividnivå
  • Syfte och bakgrund till reglerna

Personalliggare och arbetsgivardeklaration

Gå utbildning

Kontaktperson
support@buc.se
010-585 55 19