Platschefens praktiska arbetsmiljöarbete

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 7200 kr
Ordinarie pris: 8500 kr

Introduktion

Vill du som byggarbetsmiljösamordnare, BAS P/U, kunna planera, organisera och praktiskt utföra de uppgifter som krävs i ditt arbetsmiljöarbete? 

Du kommer att lära dig vilka uppgifter och vilket ansvar du har i din roll, och hur du genomför dem i praktiken.

Efter utbildningen vet du vilka rutiner som behöver tydliggöras i den interna uppgiftsfördelningen, på ditt företag, och vi går igenom och diskuterar viktiga uppgifter som arbetsberedning, planering, riskbedömningar, skyddsronder och andra viktiga arbetsmiljöaspekter.


Utbildningens mål

 • Repetition av grundutbildningen BAS P/U
 • Kunskaper i hur du praktiskt löser de uppgifter en BAS P/U har i arbetsmiljöarbetet
 • Checklistor och mallar som hjälper dig i det praktiska arbetsmiljöarbetet
 • Insikt i hur företagets rutiner och uppgiftsfördelning kan utvecklas och förbättras

Målgrupp

Utbildningen passar dig som har arbetsmiljöansvar, antingen som byggarbetsmiljösamordnare eller i ledande befattning på företaget.


Utbildningens innehåll

 • Repetition av grundutbildningen BAS P/U
 • Din roll i arbetsmiljöarbetet
 • Lagstiftning
  • Arbetsmiljölagen
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter i byggbranschen
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
  • Bygg- och anläggningsarbete AFS 1999:3
  • Sanktionsavgifter
 • Roller och ansvarsfördelning
 • Entreprenadformens påverkan på Information och kommunikation – praktisk hantering
 • Arbetsberedningar
 • Riskbedömningar
  Instruktioner till U.E och medarbetare
 • Skyddsronder och undersökning – praktisk hantering

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du gått grundutbildning i BAS P och BAS U – funktionsutbildning, samt grundläggande arbetsmiljöutbildning exempelvis Startkurs arbetsmiljö BAM eller motsvarande. Du bör också ha erfarenhet av arbetsmiljöarbete i branschen eller i företaget.


Platschefens praktiska arbetsmiljöarbete

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!