Platsgjuten betong kompetensklass I

Utbildningslängd: 10 dagar
Medlemspris: 25500 kr
Ordinarie pris: 30000 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Vill du utföra platsgjutningar enligt gällande bestämmelser, i projekt som kräver högre kompetens än den som erhålls efter utbildning i kompetensklass II?
Utbildningen är framtagen för dig som aktivt ska verka på byggarbetsplatsen och leda arbetet så att uppställda mål uppnås och utlovad kvalitet erhålls. Under utbildningen bygger vi vidare på kunskaperna du erhöll under utbildningen kompetensklass II – fast på en helt annan nivå.

Kompetensen krävs enligt gällande betongstandarder – om konstruktionen ska utföras i en betonghållfasthet som överstiger C25/30, och om någon av de högre exponeringsklasserna avseende; saltinträngning och frost ska tillämpas, samt vid specialkonstruktioner, som till exempel spännarmerad betong. Utbildningen följer riktlinjerna i Betongrapport 8, fastställd av Svenska Betongföreningen.


Utbildningens mål

 • Erhålla utökad kunskap om materialet betong, möjligheter och risker
 • Erhålla hjälpmedel och kunskap för att upprätta en arbetsberedning inför gjutning
 • Erhålla kunskap för genomförande av lyckade och kvalitativa gjutningar
 • Erhålla Certifikat för ledande och övervakande av platsgjutning, utförd i kompetensklass I

Målgrupp

Du som ute på byggarbetsplatsen ska leda och övervaka betongarbeten vid platsgjutning i kompetensklass I


Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll

 • Tekniskt regelverk
 • Bygghandlingar
 • Arbetsberedning
 • Betongens sammansättning
 • Betongtillverkning
 • Formsättning
 • Slak- och spännarmering
 • Utförande av armeringsarbeten
 • Utförande vid betongarbeten
 • Färsk betong och dess hårdnande
 • Mognad, härdning och sprickor
 • Vintergjutning
 • Krav på hårdnad betong
 • Fukt i betong
 • Självkompakterande betong
 • Kontroll och mätning
 • Betong för särskilda ändamål
 • Tentamen

Tentamen

 • Är skriftlig och består av två delar, en med och en utan hjälpmedel
 • På båda tentamen krävs minst 60% av maxpoängen för ett godkännande

 
Certifikat – Intyg om kompetens

Certifikat utfärdas till dig som är godkänd på båda deltentamina och har full närvaro under utbildningen, samt kan styrka två års praktik med betongarbeten i arbetsledande ställning. Skriftligt intyg krävs.

Utbildningens längd

Två veckor med en veckas mellanrum. I slutet av sista veckan genomförs tentamen.


Förkunskaper

Godkänd tentamen samt deltagande i den obligatoriska laborationen för motsvarande kompetensklass II-utbildning. Minst ett års praktik med betongarbeten i arbetsledande ställning, vilket ska styrkas med skriftligt intyg.


Platsgjuten betong kompetensklass I

 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 10 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Wennberg
  hampus.wennberg@buc.se
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Göteborg
  Platser kvar
  19
  Utbildningslängd: 10 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Lostin
  hampus.lostin@buc.se
  0317595003
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka