Platsgjutning av betong, kompetensklass II-U – DISTANS

Utbildningslängd: 6 dagar
Medlemspris: 18000 kr
Ordinarie pris: 21000 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Vill du utföra platsgjutningar enligt gällande bestämmelser och med högre kvalitet och färre felkällor?

Utbildningen Platsgjuten Betong kompetensklass II ger dig kunskap om gällande betongbestämmelser, materialets egenskaper, formbyggnad, armering, gjutning, härdning och uttorkning av betong m.m. Utbildningens syfte är att du ska få kunskap som behövs för att kunna agera som ansvarig vid gjutningar i kompetensklass II.

Utbildningen följer riktlinjerna i Betongrapport 8 fastställd av Svenska Betongföreningen.

Så här fungerar en distansutbildning hos oss 

När du går en distansutbildning hos Byggbranschens Utbildningscenter får du samma höga kvalitet på undervisningen som under våra klassrumsutbildningar. Du får träffa våra erfarna lärare och engagerade klasskamrater, som bidrar med både erfarenhetsutbyte och energi. Utbildningen genomförs via det digitala distansverktyget Zoom meetings – ett intuitivt, inkluderande och driftsäkert verktyg – direkt i din dator, mobil eller surfplatta. Du kommer att bli förvånad över hur enkelt och bra det är.

Läs mer om vad som är bra att känna till gällande Zoom och vårt distansupplägg här.

Platsgjuten betong kompetensklass II finns även som klassrumsutbildning.

Behörighetsutbildning

 • Kräver ID-kontroll
 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis
 • Ingen kompetensöverföring till ID06
 • Giltighetstid 10 år
 • Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum

Laboration och tentamen
Observera att laboration och tentamen inte sker på distans utan på förutbestämd ort, antingen Stockholm, Göteborg eller Malmö. Aktuell ort meddelas inför varje utbildningsstart. Vid frågor kontakta utbildningsansvarig för aktuellt tillfälle.

 • Utbildningstillfället med start 2021-03-02 kommer att ha laboration 11/3 samt tentamen 19/3 på plats i Göteborg. Tentamen och laboration kan även eventuellt kunna erbjudas i Stockholm och Malmö vid detta tillfälle. 

Utbildningens mål

 • Certifikat för ledande och övervakande av platsgjutning utförd i kompetensklass II
 • Kunskaper för lyckade och kvalitativa gjutningar
 • Ökade betongkunskaper
 • Grundläggande behörighet för kompetensklass I

Målgrupp

Du som ska leda och övervaka betongarbeten och platsgjutning i kompetensklass II.


Utbildningens innehåll

Allmänorientering

 • Översikt av gällande bestämmelser
 • Översikt av ritningar och byggnadsbeskrivningar

Formbyggnadsprinciper

 • Krav på formar
 • Dimensionering av formar

Materialet betong

 • Krav på och egenskaper hos betongens delmaterial
 • Färsk, hårdnande och hårdnad betongs viktigaste egenskaper
 • Hantering, gjutning, bearbetning, ytbehandling och efterbehandling av betong
 • Provning och kontroll, metoder, utvärdering, ansvarsfrågor
 • Speciell betongteknik såsom användning av betongelement, gjutning av golv, vakuumbehandling, självkompakterande betong

Laboration

 • Är obligatorisk och omfattar de kontroller som skall utföras på arbetsplats
 • Laboration sker på förutbestämd ort, antingen Stockholm, Göteborg eller Malmö.
  Aktuell ort meddelas inför varje utbildningsstart. Vid frågor kontakta utbildningsansvarig för aktuellt tillfälle.

Armering

 • Elementär hållfasthetslära
 • Armerad betongs funktionssätt
 • Stålets materialegenskaper, armeringsmaterial
 • Projektering av armering, armeringshandlingar
 • Hantering av armering, bockning, svetsning
 • Montering, toleranser
 • Kontroll
 • Arbetsmiljö, ergonomi och arbetarskydd

Tentamen

 • Är skriftlig och består av två delar, en utan hjälpmedel och en med hjälpmedel
 • Bedöms enligt följande: 60 % av maximipoängen på vardera deltentamen är lägsta godkända poängtal
 • Tentamen sker på förutbestämd ort, antingen Stockholm, Göteborg eller Malmö.
  Aktuell ort meddelas inför varje utbildningsstart. Vid frågor kontakta utbildningsansvarig för aktuellt tillfälle.

Certifikat
Certifikat utfärdas till de som godkänts i båda deltentamina och deltagit i de obligatoriska laborationerna, har full närvaro samt kan styrka 1 års godkänd praktik, varav minst 6 månaders praktik (betonggjutning) skall vara genomförd innan utbildningen påbörjas. Av praktikintyget skall framgå arbetets innehåll och omfattning.

Utbildningen följer riktlinjerna i Betongrapport 8 fastställd av Svenska Betongföreningen.


Förkunskaper

För att erhålla Certifikat efter utbildningens slut krävs att deltagaren godkänts i båda deltentamina, deltagit i de obligatoriska laborationerna, har full närvaro samt kan styrka 1 års godkänd praktik avseende betongarbeten, varav minst 6 månaders praktik (betonggjutning) ska vara genomförd innan utbildningen påbörjas. Ladda ner Blankett för redovisning av praktik (pdf)

Om en deltagare inte uppfyller kravet om minst 6 månaders praktik (betonggjutning) innan utbildningsstart erhålls endast ett utbildningsintyg, utformat enligt riktlinjer i Betongrapport 8 fastställd av Svenska Betongföreningen. Det enda sätt för denna deltagare att i efterhand kunna erhålla ett Certifikat är att gå om utbildningen, efter att förkunskapsprovet är uppfyllt.

Det är inget krav, men rekommenderas starkt, att deltagaren innan utbildningen har kunskap i matematik som att t.ex. uttyda diagram och behärska grundläggande formelhantering.


Platsgjutning av betong, kompetensklass II-U – DISTANS

 • Start
  Ort
  Distans
  Platser kvar
  9
  Utbildningslängd: 6 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Lostin
  hampus.lostin@buc.se
  031-759 50 03
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Distans
  Platser kvar
  17
  Utbildningslängd: 6 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Lostin
  hampus.lostin@buc.se
  031-759 50 03
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka