PPB – Produktionsplanering betong – Temperatur & hållfasthet

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 3600 kr
Ordinarie pris: 4500 kr

Introduktion

Utbildningen ger dig grunderna i att hantera beräkningsverktyget Produktionsplanering Betong (PPB) för beräkning av temperatur och hållfasthet för nygjuten betong. PPB är en programvara för prognostisering av värme-, mognad- och hållfasthetsutveckling avseende betong. Med Produktionsplanering Betong kan du som platschef planera dina gjutningar och i förväg bedöma och förbereda inför gjutningen – tid och kvalitet är pengar! En väl planerad gjutning är ofta en lyckad gjutning.

Du lär dig grunderna i programvaran för att själv kunna genomföra några enkla simuleringar för att identifera risker så dessa kan undvikas under produktionen. Under utbildningen lär du dig det verktyg du behöver för planering av tid till formrivning eller glättning av betongytor som styrs av betongens hållfasthetstillväxt. Du lär dig också hur du planerar val av formtyp och praktiska åtgärder för att optimera produktionstakten. Med PPB erhålls ett visuellt stöd i programvaran för att se om projektets normativa krav avseende betongkonstruktionen kan innefattas med valt utförande eller inte.

Produktionsplanerings-verktyget är gratis och kan laddas ner på: https://byggforetagen.se/ladda-ner-ppb/


Utbildningens mål

 • Kunskaper och färdigheter i att utnytta beräkningsverktygets möjligheter
 • Du kommer snabbt igång med att använda prognosverktyget PPB – Temperatur  och hållfasthet
 • Själv kunna genomföra simuleringar av temperatutförlopp, hydratation och hållfasthet

Målgrupp

Projektörer, projektingenjörer, produktionsledare dvs. arbetsledande personal på byggarbetsplatsen som ansvarar för att planera och genomföra platsgjutning av betong.


Utbildningens innehåll

 • Struktur och grundprinciper
 • Typfall
  • Väggsektion – en enkel beräkning
  • Väggsektion –  fördjupning
  • Platta på mark
  • Bjälklag – kantupplag på väggsektion
  • Garagekonstruktion – tjock vägg
  • Bjälklag på plattbärlag och skalmur
  • Mätningar
 • Fria läget – skapa egen konstruktionsgeometri och randvillkor

Förkunskaper

Genomförd utbildning: Platsgjuten betong kompetensklass II eller motsvarande kunskap om betong.


PPB – Produktionsplanering betong – Temperatur & hållfasthet

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!