Safe Construction Training – Svenska

Pris: Gratis

Boka utbildning

Introduktion

Frågor och svar (FAQ)
Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Safe Construction Training: www.buc.se/faq-sct.

Safe Construction Training är en obligatorisk utbildning för alla Byggföretagens medlemsföretag. Läs mer om varför här.

Godkänt resultat är giltigt i fem år.

För att du ska få ett intyg och/eller registrera utbildningen i ID06 Kompetensdatabas behöver du genomföra utbildningen via inloggning på ditt personliga BUC-konto. Använd webbläsaren Google Chrome!

Utbildningen tar ungefär 2 timmar att genomföra. 


Utbildningens mål

 • Förstå de vanligaste riskerna inom bygg- och anläggningsbranschen och hur de kan förebyggas.
 • Insikt i hur våra attityder och beteenden kan påverka säkerheten hos oss som individer och i grupp.
 • Kunskap om de vanligaste reglerna inom hälsa och säkerhet.

Målgrupp

Du som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen och behöver grundläggande säkerhetsutbildning.


Utbildningens innehåll

 • Beteenden, attityder, arbetsmiljöregler och fakta
 • Olycka, brand och första hjälpen
 • Personlig skyddsutrustning och ID-kort
 • Arbetsmaskiner och fordon
 • Avspärrningar och skyddsanordningar
 • Damm & kemikalier 
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, roller och ansvar
 • Handhållna maskiner & vibrationer
 • Mobila arbetsplatsformar, byggnadsställningar, rull- och hantverkarställningar, stegar och bockar.
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Ergonomi
 • Lyftoperationer
 • Ordning och reda
 • Brand

Safe Construction Training – Svenska

Boka utbildning