Safe construction training – Svenska

Pris: Gratis

Gå utbildning

Introduktion

För att du ska kunna genomföra utbildningen och för att vi ska kunna registrera din kompetens på ID06, måste du först skapa ett konto.

Skapa ett konto

Klicka på Logga in. Du kommer till ett registreringsformulär – välj BankID för smidigast registrering. Det går också att registrera sig manuellt med e-post.

Boka utbildningen åt dig själv eller dina kollegor

I inloggat läge bokar du utbildningen genom att klicka på Gå utbildning. I nästa steg väljer du om du själv ska gå utbildningen eller om du bokar den åt kollegor från din arbetsplats.

Gå utbildningen

Gå till Mina sidor och starta utbildningen genom att klicka på länken Gå till utbildningen.
Det är en onlineutbildning och du genomför den när du vill, hela på en gång eller i olika sessioner.


Utbildningens mål

 • Förstå de vanligaste riskerna inom bygg- och anläggningsbranschen och hur de kan förebyggas.
 • Insikt i hur våra attityder och beteenden kan påverka säkerheten hos oss som individer och i grupp.
 • Kunskap om de vanligaste reglerna inom hälsa och säkerhet.

Målgrupp

Du som ska arbeta på en bygg- och anläggningsbransch och behöver grundläggande säkerhetsutbildning


Utbildningens innehåll

 • Beteenden, attityder, arbetsmiljöregler och fakta
 • Olycka, brand och första hjälpen
 • Personlig skyddsutrustning och ID-kort
 • Arbetsmaskiner och fordon
 • Avspärrningar och skyddsanordningar
 • Damm & kemikalier 
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, roller och ansvar
 • Handhållna maskiner & vibrationer
 • Mobila arbetsplatsformar, byggnadsställningar, rull- och hantverkarställningar, stegar och bockar.
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Ergonomi
 • Lyftoperationer
 • Ordning och reda
 • Brand

Safe construction training – Svenska

Gå utbildning

Utbildningsansvarig
Byggbranschens Utbildningscenter