- en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i bygg- och anläggningsbranschen

Sveriges Byggindustriers Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet har gått samman och är nu Byggbranschens Utbildningscenter.

I väntan på att www.buc.se växer fram bokar du dina kurser via:

blueprint-icon

Varför?

Kompetensbehovet inom bygg- och anläggningsbranschen är stort. För att möta morgondagens behov och skapa mer medlemsnytta för alla medlemsföretag har utbildningsverksamheterna gått samman från den 1 maj 2019.

crane-icon

Vad?

Byggbranschens Utbildningscenter erbjuder ett stort antal utbildningar för att tillgodose kompetensbehovet i bygg- och anläggningsbranschen, både för tjänstemän och yrkesarbetare. Med ett brett utbud inom områdena entreprenadjuridik, arbetsmiljö, företagsstyrning, ledarskap, byggproduktion, arbetsrätt och projektering får deltagarna sina utbildningsbehov uppfyllda.

sign-icon

Hur?

Genom att dra nytta av de bästa delarna från Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet och Sveriges Byggindustriers Entreprenörsskolan kan Byggbranschens Utbildningscenter utveckla utbildningar för att vara effektiva och flexibla efter vad branschen behöver. Från september bokar du dina kurser hos Byggbranschens Utbildningscenter.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Byggbranschens Utbildningscenters nyhetsbrev.