Byggbranschens Säkerhetspark

Utbildningslängd: 1 dagar
Medlemspris: 750 kr
Ordinarie pris: 3500 kr

Introduktion

Vad är en fysisk säkerhetspark?

Säkerhetsparken är en fysisk träningsanläggning där människor som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att i grupp praktisera och träna säkerhet och reflektera kring beteende och attityder.

Riskuppfattning är individuell. Vi påverkas av erfarenheter. Genom träning och reflektion kan vi i grupp träna upp vår helhetssyn, självinsikt och förmåga att lösa problem, samarbeta och övertyga andra. 

I Säkerhetsparken bygger vi upp fysiska träningsstationer. Vi använder oss av nya träningskoncept som ökar förståelsen för hur beteenden påverkar de beslut som fattas på arbetsplatsen individuellt och i grupp.

Vilka fördelar är det att genomföra praktisk utbildning i säkerhetsparken?

Fördelarna är många, inte minst blir det ett mer handgripligt sätt att öva på och föra dialog om olika säkerhet och hälsorisker. Vi lär oss på olika sätt, någon vill lära sig på ett mer praktiskt sätt, men andra vill läsa, en annan vill se eller höra. Det handlar om att anpassa lärandet på ett bra sätt till flera mottagare vilket säkerhetsparkens utbildningar svarar upp till.

Hur fungerar det praktiskt före under och efter en utbildning?

Redan under hösten 2019 finns ett antal träningsstationer på plats att träna sig vid. Säkerhetsparken kommer utvecklas kontinuerligt med fler träningsstationer.

Utbildningen-träningen i säkerhetsparken pågår mellan 4–6 timmar beroende på vilka scenarion som väljs ut att för gruppen att träna sig vid. Vid anmälan väljs en handledare ut för träningsgruppen. Några dagar innan utbildningen kontaktar handledaren den som anmält gruppen till utbildningen för att tillsammans anpassa och välja ut vilka träningsstationer och scenarion gruppen ska träna vid.

Under utbildningsdagen guidas och handleds gruppen genom på förhand utvalda scenarion av en handledare där kursdeltagarna i grupp stimuleras till egen reflektion genom att få SE-HÖRA-PROVA PÅ och GÖRA.

Ungefär en vecka efter genomförd utbildningsdag kontaktas den som anmälde gruppen till utbildningen av ansvarig handledare som följer upp övningsgruppens utvärdering, allt för att säkerställa kvalitet och utveckling av säkerhetsparkens verksamhet.

Byggbranschens Säkerhetspark drivs av en ekonomisk förening, där medlemmarna beslutar om inriktning, utveckling och framtid. Medlemmarna kan också ta del av ett antal medlemsförmåner. Som medlem är pris för utbildning 750 kr 

 


Utbildningens mål

  • att skapa en fördjupad förståelse för vilka attityder och beteenden som krävs för att skapa en säkerhetskultur med färre olyckor och tillbud vid kursdeltagarnas arbetsplatser och projekt.
  • att ta med konkreta verktyg att utveckla och anpassa för sin arbetsplats förutsättningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till en bred grupp av besökare, yrkesarbetare, arbetsledare, skyddsombud, elever, lärlingar, lärare, studenter, arbetsledare, platschefer, beställare, projektörer, leverantörer och forskare.


Utbildningens innehåll

Säkerhetsparkens lärande utgår från ett upplevelsebaserat lärande. Utbildningen/ träningen utgår från en gemensam tråd där utbildningsgruppen får följa personen Kim och hens vardag, styrkor och utmaningar inom bygg och anläggningsbranschen.

Träningsstationer och Scenarion (S):

o    Introduktion -gruppövning Beteendebaserad Säkerhet – Gemensamma målbilder

o    Från idé till vi bygger – Roller och ansvar, en workshop

o    Hälsa för ett hållbart arbetsliv – En gruppövning, förberedelser innan arbetet påbörjas

o    Arbete vid höjd, Byggnadsställningar – Observationsövning samt *Droger och Alkohol

o    Klätterplattform – gruppövning, Daglig kontroll, daglig risk

o    Avspärrningar vid hål i valv – Säker kommunikation

o    Arbete vid höjd- Tak-Råspont, Projektering och planering

o    Arbete vid höjd, en gruppövning i förenklad beteendeförstärkning, Fallskydd

o    Arbete med inåtsträvande arbetsform, en gruppövning för säkert utförande

o    Väggform-Tunga element, en gruppövning i olycksfallsanalys, lära av det som fungerar

o    Ergonomi, gruppövningar att konkretisera teorier till praktik

o    Handhållna maskiner, VIBRATIONER och FÖRLORAD KONTROLL, Att öva för att förstå

o    Byggprocessen, Damm, kvarstdamm och asbest, Ras och fallande föremål, Buller. Gruppövningar i att förstå kortsiktiga och långsiktiga risker

o    Kemikalier och miljö (Under uppbyggnad inte klar)

o    Tunga fordon-trafik på arbetsplatsen (Under uppbyggnad inte klar)

o    Säkra schakt, gruppövning säkerhetsobservationer, konsekvens av rasmassa

o    Arbete vid väg, för yrkesarbetare och tredje man, säkerhetszoner, passerande fordon, nivåskillnader, TMA, gruppövningar och laborationer.

o    Brandsäkerhet (Under uppbyggnad inte klar)

o    Säkra lyft och tunga montage (Under uppbyggnad inte klar)

o    Kursavslut och Summering, Vad tar vi med oss tillbaka till våra arbetsplatser?


Förkunskaper

Kursdeltagaren ska genomgått branschens webutbildning  ”Safe Construction Training”


Byggbranschens Säkerhetspark

Det finns inga planerade tillfällen just nu. Kontakta BUC