Byggbranschens Säkerhetspark

Utbildningslängd: 1 dagar
Medlemspris: 1500 kr
Ordinarie pris: 3500 kr

Introduktion

Vad är Byggbranschens säkerhetspark?

Byggbranschens säkerhetspark drivs av en ekonomisk förening, där medlemmarna beslutar om inriktning, utveckling och framtid.

Säkerhetsparken är en fysisk träningsanläggning där människor som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att i grupp praktisera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Vi ökar förståelsen för hur beteenden påverkar de beslut som fattas på arbetsplatsen individuellt och i grupp. Vi rekommenderar även beställare och BAS-P att gå utbildningen då mycket kan undvikas redan i projektens tidiga skeden.

Riskuppfattning är individuell. Vi påverkas av erfarenheter. Genom att reflektera över beteenden i uppbyggda stationer och scenarion skapar man en god insikt över det egna beteendet. I grupp tränar vi upp vår helhetssyn, självinsikt och förmåga att lösa problem, samarbeta och övertyga andra.

Säkerhetsparken ligger på Kolstavägen 16 vid Arlanda flygplats utanför Stockholm.

Vill du veta mer?
Kontakta verksamhetsledare Björne Karlsson på e-post eller ring +46 070-775 33 22

Hur fungerar det praktiskt före, under och efter en utbildning?

Vid anmälan väljs en handledare ut. Några dagar innan utbildningen kontaktar handledaren bokaren för att tillsammans anpassa och välja ut vilka stationer och scenarion som ska ingå i besöket.

Utbildningen pågår mellan 4–6 timmar. Gruppen får gå igenom goda och mindre goda exempel vägledda av en handledare genom att få:

 • SE
 • HÖRA
 • GÖRA
 • REFLEKTERA

Ungefär en vecka efter genomförd utbildning kontaktas bokaren av ansvarig handledare som följer upp övningsgruppens utvärdering.


Utbildningens mål

 • att skapa en fördjupad förståelse för vilka attityder och beteenden som krävs för att skapa en säkerhetskultur med färre olyckor och tillbud vid kursdeltagarnas arbetsplatser och projekt.
 • att ta med konkreta verktyg att utveckla och anpassa för sin arbetsplats förutsättningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till en bred grupp av besökare, yrkesarbetare, arbetsledare, skyddsombud, elever, lärlingar, lärare, studenter, arbetsledare, platschefer, beställare, projektörer, leverantörer och forskare.


Utbildningens innehåll

Stationer:

 • Introduktion och incheckning – Beteendebaserad Säkerhet (BBS)
 • Roller och ansvar
 • Ergonomi
 • Ett hållbart arbetsliv
 • Arbete vid höjd
 • Byggnadsställningar
 • Klätterplattform
 • Arbete med väggform
 • Tunga element
 • Arbete med bomlift
 • Handhållna maskiner – vibrationer och förlorad kontroll
 • Kvartsdamm (VR) och asbest
 • Fallande föremål
 • Buller
 • Tunga fordon
 • Säker schakt
 • Arbete vid väg
 • Summering och utcheckning – vad tar vi med oss tillbaka till våra arbetsplatser?

Förkunskaper

Kursdeltagaren ska genomgått branschens webbutbildning  Safe Construction Training.


Byggbranschens Säkerhetspark

Fyll i formuläret om du är intresserad av att företagsanpassa denna utbildning eller vill veta mer så kontaktar vi dig.