Byggbranschens interaktiva säkerhetsutbildning

Gå vår onlineutbildning redan idag!

Byggbranschens webbaserade och kostnadsfria säkerhetsutbildning – safeconstructiontraining.se – är hela branschens introduktions­utbildning inom säkerhets­området och ett krav för att arbeta vid byggarbets­platser i Sverige. Kursen fungerar utmärkt som säker­hetsintroduktion i företag av alla storlekar och vänder sig till alla som är verksamma i branschen samt till elever på väg in via olika yrkesutbildningar. 

Företrädare för före­tagen i byggbranschen är överens om att säkerhet och arbetsmiljö ska prioriteras och att arbetet med att höja den generella säkerhetsnivån ska fortsätta. Den nya kursen har därför en ännu bredare förankring i branschen och har arbetats fram av Sveriges Bygg­industrier i samråd med både små och stora bygg- och anläggningsföretag. 

Byggbranschens säkerhetsutbildning ska vara gemensam för hela branschen. Att den är gemensam har flera fördelar;

  • En branschstandard med gemensam syn på säkerhetsfrågor.
  • En gemensam lägsta acceptabla kunskapsnivå för att vara verksam på svenska byggarbetsplatser.
  • Ökad kostnadseffektivitet eftersom introduktions­utbildningen gäller hos alla.
  • Tydligare och enklare hantering för kunder och alla som är verksamma i entreprenörskedjan.
  • Ökad tydlighet och förenkling för leverantörer och branschens mindre aktörer.

Utbildningen kan förstås kompletteras med företags- eller objektspecifika säkerhetsintroduktioner eller företagsinterna fördjupningsutbildningar inom arbetsmiljö och säkerhet.

Förvaltare och utbildningsgivare är Byggbranschens Utbildningscenter inom Sveriges Byggindustrier. Vi ansvarar för årliga revideringar av utbildningen.

Registrering i ID06 Kompetensdatabas
ID06 Kompetensdatabas har lanserats av ID06 AB. Databasen lagrar utbildningsbevis för personer med ID06-kort. Detta gäller även denna utbildning.