Om oss

Vi erbjuder aktuella och framtidsinriktade utbildningar med hög kvalitet, både för yrkesarbetare och tjänstemän.

Byggbranschens Utbildningscenter är en del av Byggföretagen som är bransch- och arbetsgivarorganisationen för bygg-, anläggnings- och specialföretag.

Byggbranschens Utbildningscenter arbetar kontinuerligt med att öka utbildningsutbudet och anpassa det till branschens utveckling. Vi kan även arrangera företagsanpassade utbildningar och skräddarsy innehållet efter ditt företags specifika behov.

Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet har gått samman och blivit Byggbranschens Utbildningscenter. Sammanslagningen har möjliggjort ett bredare och bättre utbud, och större möjligheter för dig.