Allmänna villkor

Utbildningsavgift
Byggföretagens medlemmar har cirka 15 % rabatt. BKMA-företag har en extra 5 % rabatt för BKMA-utbildningar.

Avgiften omfattar, om inget annat anges, själva utbildningen, lunch, för- och eftermiddagsfika samt utbildningsdokumentation. För halvdagsutbildningar ingår normalt inte lunch utan servering av för- eller eftermiddagsfika. För distans- och onlineutbildningar ingår inte förtäring i avgiften.

Utbildningsavgiften faktureras i samband med utbildningsstart. Samtliga priser är exklusive moms. Eventuella övernattningar ingår inte i utbildningsavgiften om inte annan information uppges i bokningsbekräftelsen. Ingen faktura skickas för våra kostnadsfria utbildningar. Kallelse skickas till deltagaren senast en vecka före utbildningsstart. 

Om- och avbokningsregler
Utbildningsanmälan är bindande. Om du får förhinder och vill överlåta din plats till en ersättare inom företaget ska detta meddelas i god tid innan utbildningsstart. Vid avbokning senare än två veckor innan utbildningsstart faktureras du halva avgiften. Vid avbokning senare än en vecka innan utbildningsstart faktureras hela avgiften. Du har fri av- och ombokning fram till två veckor före utbildningsstart. Våra kostnadsfria onlineutbildningar omfattas inte av våra om- och avbokningsregler och kan påbörjas när man vill.

Reservationer
Byggbranschens Utbildningscenter förbehåller sig rätten att, vid för få anmälningar, ställa in aviserade utbildningstillfällen. Anmälda deltagare kommer vid sådan händelse att erbjudas plats vid annan utbildningsort/utbildningstillfälle. I händelse av överbokning av enskilt utbildningstillfälle, kommer anmälda deltagare att hänvisas till annan utbildningsort/tillfälle, eller om möjligheter finns, sätts ett extra utbildningstillfällen in. Vid fullteckning och/eller överbokning gäller principen att plats medges i anmälningsordning.