Medlemsutbildningar

De obligatoriska medlemsutbildningarna är kostnadsfria onlinekurser vilket innebär att du kan gå dem när du vill, var du vill.

Företaget och dess företrädare åtar sig att under de första sex månaderna som medlem i Byggföretagen genomgå av förbundsstyrelsen fastställda utbildningar.
– Utdrag ur Byggföretagens medlemskriterier

De fyra medlemsutbildningarna:

 1. Kollektivavtal
  Genomförs av dig som har chefsansvar eller jobbar med personalfrågor i företag som omfattas av Byggföretagens kollektivavtal. Men det är möjligt för samtliga på företaget att göra utbildningen. Om ni är flera som ska gå utbildningen, måste varje enskild deltagare skapa ett eget konto.
 2. Arbetsmiljö
  Ska genomföras av dig som har chefsansvar och/eller jobbar med arbetsmiljö/personal frågor på företaget. Notera att det är möjligt för samtliga på företaget att göra utbildningen. Om ni är flera som ska gå utbildningen, måste varje enskild deltagare skapa ett eget konto
 3. Safe construction training
  Är obligatorisk och ska genomföras av samtliga anställda på medlemsanslutna företag.
  Safe Construction Training är en branschöverenskommen introduktionsutbildning inom arbetsmiljö/säkerhetsområdet.
 4. Sund Konkurrens
  Genomförs en gång av samtliga i styrelse och vd, ledningsgrupp, arbetsmiljöchef, KMA-ansvarig, arbetschef/regionchef eller motsvarande samt platschef eller motsvarande.

Hur går jag utbildningarna?

Följ länk till respektive utbildning och klicka på Boka utbildning. Har du redan ett konto loggar du in, om inte skapar du ett konto genom att följa instruktionerna. Det är viktigt att korrekt organisationsnummer registreras så att vi kan följa upp att samtliga utbildningar är genomförda på företaget.

Vid bokning: Ska du själv delta är det viktigt att du klickar i rutan ”Jag ska själv delta” såvida du inte ska boka utbildningen åt någon annan.

Tekniska förutsättningar

 • Utbildningen är responsiv och fungerar lika bra i alla enheter – desktop, tablet och mobil. 
 • För bästa upplevelse: använd en modern uppdaterad webbläsare, undvik Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome.

Har du frågor?

Behöver du teknisk support: support@buc.se
Frågor gällande medlemskapet: medlem@byggforetagen.se