Introduktion

Behöver du grundläggande kunskaper om kollektivavtalens fördelar, relation till lag och en genomgång av olika kollektivavtal?

Arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal måste tillämpa avtalet. För att leva upp till det behöver du känna till fördelarna med kollektivavtal och ha grundläggande kunskaper om vad det innebär för arbetsgivare och medarbetare. Vi kommer också gå igenom skillnaderna mellan lag och kollektivavtal. 

Utbildningen tar ungefär 45 minuter att genomföra. Utbildningens mål

  • Förståelse med fördelarna av kollektivavtalet
  • Kunskap om arbetsgivarens och medarbetarens roll i kollektivavtal
  • Information om det kollektivavtal som gäller ditt företag

Målgrupp

Du som har chefsansvar eller jobbar med personalfrågor i företag som omfattas av Byggföretagens kollektivavtal.


Utbildningens innehåll

  • Fördelar med kollektivavtal
  • Arbetsgivaren i kollektivavtalet
  • Medarbetaren i kollektivavtalet
  • Olika typer av kollektivavtal
  • Kollektivavtalen inom Byggföretagen

Kollektivavtal – Online

Boka utbildning