Arbetsrätt – grund

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 5000 kr
Ordinarie pris: 5000 kr

Introduktion

Om ni vill utöva ett klart och tydligt ledarskap är det viktigt att känna till de viktigaste arbetsrättsliga grunderna i den svenska modellen. Även om du inte själv är en person som direkt leder medarbetare utan kanske har en stöttande funktion till chefer och ledare passar kursen dig.

Har man inte grunderna i den svenska modellen, förståelsen för hur kollektivavtalen får sin juridiska legitimitet, hur de sitter ihop med lagstiftningen, vem parterna är i modellen och vilken hierarki det finns mellan lagar, avtal och förordningar, då blir det svårt att utöva ett ledarskap eller rådgöra någon som gör det.

Våra kollektivavtal är viktiga och reglerar mycket i vår bransch men LAS och MBL är minst lika viktiga. Ni som leder och fördelar arbete och ni som sitter med HR-frågor måste dagligen förhålla ser till alltihop. Hur hänger allt ihop? Hur får jag agera som chef och arbetsledare? Vad gör jag när någon börjar missköta sig? Hur säger jag upp en person?

Vi går igenom processen kring en omorganisation som leder till arbetsbrist, upprättande av turordningslista, tillräckliga kvalifikationer samt hur man verkställer en uppsägning. Vi utgår ifrån gällande lagstiftning, rättsfall och sedan varvar vi det med diskussioner. Vi pratar om konsekvenserna av att vara oaktsam eller vårdslös på en arbetsplats och går igenom grunderna för personliga skäl och avsked. Vi pratar också om fackens roll på arbetsplatsen, arbetsmiljölagen, de viktigaste ledighetslagarna och om diskriminering. 

Tanken är inte att ni ska kunna allt detta på en dag. Det går inte. Tanken är att ni ska känna er så säkra att ni vet när ni ska ringa oss och be om förstärkning, kolla upp saker lite extra, ha koll på var ni ska leta och kunna känna mer trygghet i att driva ett ärende själva. 


Utbildningens mål

 • Kunskaper i den svenska modellen som gör att du vet hur du ska navigera fram i den och hur det olika komponenterna i form av lagstiftning, kollektivavtal, rättsfall och föreskrifter hänger ihop med varandra.
 • Att vara tillräckligt trygg för att veta när du behöver veta mer för att kunna gå vidare i olika arbetsrättsliga ärenden
 • Kunskaper i hur du ska tänka för att inte trampa på några av de vanligaste minorna inom svensk arbetsrätt.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar med kollektivavtalsslutna medarbetare. Ex. Platschefer, projektchefer, personalhandläggare, personalchefer eller VD/företagsledare. Behöver inte nödvändigtvis ha eget personalansvar utan du kan också vara en stödfunktion till någon som har det, exempelvis en HR-roll. 


Utbildningens innehåll

 • ”Den svenska modellen”
 • Lagen om anställningsskydd (LAS)
 • Medbestämmandelagen (MBL)
 • Förtroendemannalagen
 • Arbetstidslagen
 • Arbetsmiljölagen
 • Ledighetslagarna
 • Diskrimineringslagen
 • Byggföretagens kollektivavtal

Arbetsrätt – grund

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!