Rätt på bygget – Byggavtalet

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 3000 kr
Ordinarie pris: 5000 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Vill du ha högt förtroende, nöjda medarbetare och samtidigt undvika tvist? Då gäller det att ha kunskap om vad som gäller!

För att behålla och attrahera kompetenta medarbetare är det viktigt att göra rätt och förstå dina medarbetares kollektivavtal. Med kunskap och insikt om spelreglerna på arbetsmarknaden kan du från början göra rätt kring ex. anställning, uppsägning, resor och underentreprenörer. Med fördjupade kunskaper om kollektivavtalets regler för resor, ledigheter och arbetstider skapar du också goda förutsättningar att kunna anpassa ditt bolags resurser på ett bättre sätt.

Utbildningen omfattar Byggavtalet och vi följer byggprocessen och lägger fokus på de viktigaste paragraferna och bilagorna under varje del av bygget: Innan projektstart, i samband med byggstarten, under byggets gång och ett särskilt pass kring anställning och avslutning av anställning.

Utbildningen riktar sig till medlemmar i Byggföretagen som har anställda på Byggavtalet. Under utbildningen används också Arbetsgivarguiden som är ett digitalt verktyg som endast medlemsföretag har tillgång till. Vi rekommenderar dig att du tar med egen dator.

Rätt på bygget finns även som distansutbildning.


Utbildningens mål

 • Kunskaper om vilka regler i kollektivavtalet som gäller i olika skeende av byggprocessen
 • Kunna förebygga konflikt och tvist genom rätt kunskap om kollektivavtalet bestämmelser
 • Kunskaper om det stöd som arbetsgivarguiden kan ge i olika situationer

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar med kollektivavtalsslutna medarbetare. Ex. Platschefer, projektchefer, personalhandläggare, personalchefer eller VD/företagsledare.


Utbildningens innehåll

 • Arbetstid
 • Ordningsregler
 • Underentreprenörer
 • Arbetsplatsanmälan
 • Lönebestämmelser
 • Resor och traktamente
 • Arbetets ledning och föreningsrätt
 • Viss frånvaro och ledighet
 • Permittering & väntetid
 • Regler vid in- och utlåning
 • Regler vid in- och uthyrning
 • Semesterregler
 • Avtal om anställningsskydd

Rätt på bygget – Byggavtalet

 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Lena Johansson
  lena.johansson@buc.se
  063-141 093
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Umeå
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Lena Johansson
  lena.johansson@buc.se
  063-141 093
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Göteborg
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Lena Johansson
  lena.johansson@buc.se
  063-141 093
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka