Intyg

Genom att utbilda sig hos Byggbranschens Utbildningscenter får man via Mina sidor tillgång till de utbildningar som man som kontaktperson/deltagare bokat. Efter avslutad utbildning kan man där även se och ladda ner tillhörande kompetensbevis (intyg/certifikat) som man vid godkänt betyg tillförskaffat sig.

Mina sidor visar de deltagare som är bokade samt varit (fullt) närvarande, inte de som av någon anledning avbokats. Kontaktpersonen har endast tillgång till ett intyg under tre månader efter utfärdande. Deltagare har ”livslång” tillgång.

Vilka varianter av utbildningsbevis utfärdar vi?

Vi utfärdar främst digitala intyg som du som godkänd deltagare eller kontaktperson kan ladda ner via Mina sidor. I vårt utbud har vi även utbildningar med ett intygskrav som utöver det digitala intyget innebär att vi även distribuerar ett kompletterande utbildningsbevis i form av ett kort. Deltagarna får i dessa fall två utbildningsbevis, dels det digitala intyget samt ett kort som distribueras till kontaktpersonen för vidarebefordran alternativt direkt till den godkända deltagaren.  

Kriterier för intyg

Utbildningsbevis (intyg/certifikat) utfärdas endast för godkända deltagare. För att ett intyg ska kunna utfärdas och finnas tillgängligt för deltagare/kontaktperson på Mina sidor behöver närvaroregistrering samt betygsättningen vara klar och registrerad för det enskilda tillfället.

Betyg godkänd

För våra kravställda utbildningar, under överinseende med RBK (Rådet för ByggKompetens), kan det utöver full närvaro och godkända tentamen finnas kompletterande kriterier/rapporter som behöver vara inlämnade och godkända innan slutgiltig betygsättning kan göras.

Betyg Inte godkänd

Det kan finnas flera olika anledningar till varför en deltagare inte blir godkänd och därmed inte berättigad ett intyg. Beskrivande texter finns på Mina sidor till varför ett intyg inte syns och kan laddas ner.

Certifieringsgrundande kompetenser eller liknande rapporteras vidare till bla.:

Betongföreningen
BYN – Byggnadsindustrins Yrkesnämnd
RISE – Rise Research Institutes of Sweden
ID06 Kompetensdatabas

Avisering om Intyg – deltagare/kontaktperson

Avisering skickas via mejl till både kontaktperson och deltagare så snart alla kriterier för intyg är uppfyllda. Kontaktpersonen har endast tillgång till ett intyg under tre månader efter godkännandedatum. Deltagarna har ”livslång” tillgång.

Observera att det är genomförda och godkända utbildningar efter den 1 september 2019 samt tillhörande intyg som man har tillgång till på Mina sidor. För tidigare genomförda utbildningstillfällen, se Borttappat intyg eller hör av dig till intyg@buc.se för information. 

För mer detaljerad information kring utbildningsinnehållet, eventuell certifiering och registrering i ID06 Kompetensdatabas, sök fram aktuell utbildning bland våra utbildningar.