Intyg

När du utbildar dig hos Byggbranschens Utbildningscenter får du tillgång till dina utbildningar på Mina sidor. Efter avslutad utbildning kan du där även se och ladda ner tillhörande kompetensbevis (intyg) som du vid godkänt betyg tillförskaffat dig.

Mina sidor visar de deltagare som är bokade samt varit fullt närvarande, dock inte avbokade utbildningar. Kontaktpersonen har endast tillgång till ett intyg under tre månader efter utfärdande. Deltagare har ”livslång” tillgång.

Vilka varianter av utbildningsbevis utfärdar vi?

Vi utfärdar digitala intyg som du som godkänd deltagare eller kontaktperson kan ladda ner via Mina sidor. Vi utfärdar även certifikat. Kravställningen och hanteringen av certifikat skiljer sig en del från våra övriga kompetensbevis (intyg) och finns av den anledningen inte tillgängliga på Mina sidor. För mer information, se Certifikat

Kriterier för intyg

Utbildningsbevis (intyg/certifikat) utfärdas endast för godkända deltagare. För att ett intyg ska kunna utfärdas och finnas tillgängligt för deltagare/kontaktperson på Mina sidor behöver närvaroregistrering samt betygsättningen vara klar och registrerad för utbildningstillfället.

Betyg godkänd

För våra kravställda utbildningar, under överinseende med RBK (Rådet för ByggKompetens), kan det utöver full närvaro och godkända tentamen finnas kompletterande kriterier/rapporter som behöver vara inlämnade och godkända innan slutgiltig betygsättning kan göras.

Betyg Inte godkänd

Det kan finnas flera olika anledningar till varför en deltagare inte blir godkänd och därmed inte berättigad ett intyg. Beskrivande texter finns på Mina sidor till varför ett intyg inte syns och kan laddas ner.

Certifikat

Kravställningen och hanteringen av certifikat skiljer sig en del från våra övriga kompetensbevis (intyg) och finns av den anledningen inte tillgängliga på Mina sidor.

Alla godkända deltagare får sina digitala certifikat mailade till sig personligen med kopia till dig som kontaktperson. Undantag kan förekomma om det är så att någons mejladress inte lämnats till oss. För ett sådant undantag är det endast kontaktpersonen (om vi har dennes mejladress) som får en kopia vid tillfället för utfärdandet och då uppmanas att vidarebefordra till medarbetaren. Våra betongutbildningar kräver att varje deltagare blir godkänd i flera delmoment för att bli berättigad certifikat, därtill lämnat in sin praktikrapport för godkännande. Först därefter kan vi utfärda deltagarens certifikat samt rapportera godkänd kompetens till Betongföreningen.

Certifieringsgrundande kompetenser eller liknande rapporteras vidare till bla.:

Betongföreningen
RISE – Rise Research Institutes of Sweden
ID06 Kompetensdatabas
Svebra

Avisering om kompetensbevis – deltagare/kontaktperson

Avisering skickas via mejl till både kontaktperson och deltagare så snart alla kriterier för intyg är uppfyllda. Kontaktpersonen har endast tillgång till ett intyg under tre månader efter godkännandedatum. Deltagarna har ”livslång” tillgång.

Observera att det är genomförda och godkända utbildningar efter den 1 september 2019 samt tillhörande intyg som man har tillgång till på Mina sidor. För tidigare genomförda utbildningstillfällen, se Borttappat intyg eller hör av dig till info@buc.se för information.

För mer detaljerad information kring utbildningsinnehållet, eventuell certifiering och registrering i ID06 Kompetensdatabas, sök fram aktuell utbildning bland våra utbildningar.

Behörighetsutbildningar hos Byggbranschens Utbildningscenter

Utbildningar är definierade som behörighetsutbildningar på grund av någon typ av kravställan från myndighet eller standard. Läs mer