Behörighetsutbildningar

Behörighetsutbildningar hos Byggbranschens Utbildningscenter
Utbildningar är definierade som behörighetsutbildningar på grund av någon typ av kravställan från myndighet eller standard.

ID-kontroll
Våra behörighetsutbildningar kräver ID-kontroll vid utbildningsstart. ID-kontroll är en mycket viktig kvalitetsaspekt, rätt person ska ha rätt kompetens och det kan vi inte garantera om inte ID-kontroll genomförs. Den som granskar något av våra intyg eller utbildningsbevis ska kunna känna sig säker på att det är utfärdat till rätt person. Giltiga identitetshandlingar är EU-körkort, Skatteverkets ID-kort eller pass. På endagsutbildningar med kunskapstest sker ID-kontroll under tentamen/prov.

Utbildningsbevis
För att registrera utbildningen i ID06 Kompetensdatabas krävs att deltagarens fullständiga personnummer finns registrerat i vårt system. 

Så snart betygssättningen är gjord finns utbildningsbevis för godkända deltagare på Mina sidor​. Kontaktpersonen har endast tillgång till ett intyg under tre månader efter godkännandedatum, medan deltagaren har fortsatt tillgång. Vi utfärdar även certifikat. Kravställningen och hanteringen av certifikat skiljer sig en del från våra övriga utbildningsbevis och finns av den anledningen inte tillgängliga på Mina sidor. För mer information, se Certifikat.

Registrering i ID06 Kompetensdatabas
Om utbildningsbeviset ska registreras i ID06 Kompetensdatabas görs en automatisk registrering så snart deltagaren har blivit godkänd.

För de utbildningar där Byggbranschens Utbildningscenter erbjuder ID06-registrering måste deltagaren först lämna sitt samtycke. Detta samtycke kan lämnas på Mina sidor alternativt direkt som ett centralt samtycke hos ID06 AB.

Alla kompetenser registrerats på deltagarens fullständiga personnummer eller nationella ID-nummer, oberoende av organisationstillhörighet.

Det innebär att även om man byter arbetsgivare så kommer alla registrerade utbildningsbevis att synas även på det nya ID06-kortet. Har man inget ID06-kort vid utbildningstillfället kommer kompetensen ändå att registreras i Kompetensdatabasen kopplat till deltagarens personnummer. Via sitt personliga konto hos ID06 Kompetensdatabasen kan deltagaren se alla sina registrerade kompetenser. Som arbetsgivare får man via företagskontot hos ID06 Kompetensdatabasen en överblick över medarbetarnas alla registrerade kompetenser.

Ansökan om efterregistrering till ID06 Kompetensdatabas

För våra behörighetsutbildningar kan man ansöka om efterregistrering i ID06 Kompetensdatabas. Begäran om efterregistrering till ID06 Kompetensdatabas kan göras om utbildningstillfället har ägt rum någon gång under de senaste 10 åren och om Byggbranschens Utbildningscenter (f.d. Entreprenörsskolan samt Stockholms Byggmästareförening) var utbildningsgivare. Om du utbildat dig via något av våra Arrangörsföretag är det dit man behöver vända sig med frågor kring kompetensregistreringen.

Ansökan om efterregistrering ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av den person som den godkända kompetensen avser. En avgift på 500 kr exklusive moms per kompetens faktureras i samband med beställningen. Formuläret laddas ner här (pdf) och mejlas till info@buc.se

Behörighetsutbildningar hos Byggbranschens Utbildningscenter
Utbildningarna som listas här är definierade som behörighetsutbildningar på grund av någon typ av krav har ställts från en myndighet eller branschstandard. Av listan framgår vilka som har specifik giltighetstid och krav på förnyelse. För övriga utbildningar finns ännu inget krav men väl en rekommendation om förnyelse efter 5 år.

Behörighetsutbildningar:

 • Fuktmätning i betong och golvavjämning
 • Kontrollansvarig enligt PBL
 • Platsgjutning betong, klass III

Vi registrerar följande utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas:

 • Asbest – Allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 § *
 • Asbest – Kompletterande utbildning enligt AFS 2006:1 (giltighetstid 5 år) *
 • Asbest – Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36 § (giltighetstid 5 år) *
 • Asbest – Särskild utbildning med anpassad längd (giltighetstid 5 år) *
 • BAM, Startkurs Arbetsmiljö
 • BAM, Startkurs Arbetsmiljö, Väg & Ban
 • BAS P – Påbyggnad *
 • BAS P/U – 1 dag *
 • BAS P/U – 3 dagar *
 • BAS P/U – Uppdatering
 • Brandfarliga heta arbeten (Obs! ID06-registreras av SVEBRA, giltighetstid 5 år)
 • Fallskyddsutbildning
 • Handledarutbildning Ställningsbyggnad
 • Handledarutbildning Säkra lyft
 • HLR
 • Platsgjutning betong, kompetensklass II-U ”Certifikat” (giltighetstid 10 år)
 • Platsgjutning betong, kompetensklass I-U ”Certifikat” (giltighetstid 10 år)
 • Ritningsläsning
 • Safe Construction Training (giltighetstid 5 år) *
 • Schaktansvarig – Säker schakt *
 • Ställningsbyggnad – Allmän utbildning *
 • Säkra lyft – Lastkopplare och signalman *

*markerade utbildningar kan registreras i efterhand av oss vid ansökan till info@buc.se