GDPR

Personlig integritet är något Byggbranschens Utbildningscenter anser är viktigt och vill beskydda. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd.

När du anmäler dig själv eller någon annan innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för dig som anmäler och den som är anmäld till utbildningen. Detta för att vi ska kunna genomföra den utbildningen du är anmäld till, skicka bokningsbekräftelse, kallelse samt utfärda intyg till rätt person.

Ingår prov eller tentamen i din utbildning kommer dessa att sparas i kvalitets- och säkerhetssyfte under 6 månader.

Hur länge vi sparar personuppgifter för en viss utbildningen beror på utbildningens giltighetstid, om det är en utbildning som ger en kravställd kompetens eller vars utbildning är under RBK:s, Rådet för ByggKompetens, överinseende. Dock max 10 år. 

Om du utbildat dig via något av våra Arrangörsföretag, och en av oss auktoriserad handledare inom vårt Handledarkoncept, får vi med anledning av tredje part endast bevara dessa personuppgifter under max 5 år.

Byggbranschens Utbildningscenter är en del av Byggföretagen. Se Byggföretagens GDPR-policy där vi förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.