GDPR

Personlig integritet är något Byggbranschens Utbildningscenter anser är viktigt och vill beskydda. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd.

När du anmäler dig själv eller någon annan innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för dig som anmäler och den som är anmäld till utbildningen. Detta för att vi ska kunna genomföra den utbildningen du är anmäld till samt utfärda intyg till rätt person men det kan också finnas behov av andra behandlingar av personuppgifter för specifika utbildningar.

Vi kan också behöva behandla och använda personuppgifter för att korrekt kunna skicka information om utbildningstillfället. Ingår prov eller tentamen i din utbildning kommer dessa sparas i kvalitet och säkerhetssyfte i 6 månader. Hur länge vi sparar personuppgifter för en viss utbildningen beror på utbildningens giltighetstid.  

Byggbranschens Utbildningscenter är en del av Byggföretagen. Se Byggföretagens GDPR-policy där vi förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.