Borttappat intyg

Du som förlorat ditt utbildningsbevis för en utbildning där Byggbranschens Utbildningscenter (fd Entreprenörsskolan eller Stockholms Byggmästareförening) var utbildningsgivare, kan beställa en kopia hos oss om utbildningstillfället ägt rum någon gång under de senaste 10 åren.

Om du utbildat dig via något av våra Arrangörsföretag, och en av oss auktoriserad handledare inom vårt Handledarkoncept, kan vi endast utfärda en kopia om utbildningstillfället ägt rum någon gång under de senaste 5 åren. Detta med hänvisning till GDPR och att vi inte får lov att bevara data från tredje part längre än det.

Vilka utbildningsbevis kan du beställa en kopia av?

Vi åtar oss att utfärda kopior som ger en kravställd kompetens eller vars utbildning är under RBK:s, Rådet för byggkompetens, överinseende. Till dessa hör:

  • Allmän utbildning ställningsbyggnad 2-9m
  • Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P/U
  • BAS P påbyggnad
  • Fuktmätning i betong – auktorisationsutbildning
  • Platsgjutning av betong
  • Schaktansvarig säker schakt
  • Teknisk grundkurs
  • Säkra lyft, lastkopplare och signalman
  • Kontrollansvarig, grundutbildning
  • Asbest 

För Brandfarliga arbeten beställer du nytt bevis direkt hos SVEBRA utbildning, https://brandfarligaarbeten.se/

Vad kostar ett nytt utbildningsbevis?

Vi tar ut en avgift på 500 kr per kompetensbevis exkl. moms, vilket faktureras i samband med beställningen.

Hur gör jag för att beställa nytt intyg?

Beställning av kopia på utbildningsbevis ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av den person som utbildningsbeviset avser. Formuläret laddar du ner här.

Skanna/fotografera och mejla därefter formuläret till info@buc.se. I mejlet ska även bifogas en bestyrkt/vidimerad kopia av giltig ID-handling (vidimeras av minst en person). 

Vart skickas intyget? 

Med hänvisning till GDPR, för att säkerställa att utbildningsbeviset inte hamnar i orätta händer, utfärdar vi digitala intyg som skickas direkt från vårt system till den i ansökningsformuläret angivna e-postadressen. De personuppgifter som lämnas i formuläret registreras i vårt system. 

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har här.