Borttappat intyg

Du som förlorat ditt intyg/kompetensbevis för en utbildning där Byggbranschens Utbildningscenter (fd Entreprenörsskolan samt Stockholms Byggmästareförening) var utbildningsgivare, kan beställa en kopia hos oss om utbildningstillfället ägt rum någon gång under de senaste 10 åren.

Om du utbildat dig via något av våra Arrangörsföretag, och en av oss auktoriserad handledare inom vårt Handledarkoncept, kan vi endast utfärda en kopia om utbildningstillfället ägt rum någon gång under de senaste 5 åren. Detta med hänvisning till GDPR och att vi inte får lov att bevara data från tredje part längre än det.

Vilka kurser kan du beställa nytt intyg för?

Vi åtar oss att utfärda kopior på intyg som ger en kravställd kompetens eller vars utbildning är under RBK:s, Rådet för byggkompetens, överinseende. Till dessa hör:

  • Allmän utbildning ställningsbyggnad 2-9m
  • Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P/U
  • BAS P påbyggnad
  • Fuktmätning i betong – auktorisationsutbildning
  • Platsgjuten betong Kompetensklass II
  • Schaktansvarig säker schakt
  • Teknisk grundkurs
  • Säkra lyft, lastkopplare och signalman
  • Kontrollansvarig, grundutbildning
  • Asbest 

För Heta arbeten beställer man nytt bevis direkt hos Brandskyddsföreningen, www.hetaarbeten.se. För Asbest kan du beställa nytt utbildningsintyg hos oss men ett nytt asbestkort från BYN beställer du hos www.byn.se/asbest.

Vad kostar ett nytt kursintyg/kompetensbevis?

Vi tar ut en avgift på 500 kr per intyg/kompetensbevis, vilket faktureras i samband med beställningen. 

Hur gör jag för att beställa nytt intyg?

Beställning av kopia på utbildningsintyg/kompetensbevis ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av den person som kursintyg/utbildningsbevis avser. Formuläret laddar du ner här.

Skanna/fotografera och mejla därefter formuläret till intyg@buc.se. I mejlet ska även bifogas en bestyrkt/vidimerad kopia av giltig ID-handling (vidimeras av minst en person). 

Vart skickas intyget? 

Med hänvisning till GDPR, med undantag för utbildningar med andra intygskrav, skickar vi inte längre några pappersintyg per post utan har helt övergått till att utfärda elektroniska intygsoriginal.

Intyget mailas till den i formuläret angivna e-postadressen, eller i undantagsfall till folkbokföringsadressen. Detta för att säkerställa att intyget inte hamnar i orätta händer. 

De personuppgifter som lämnas i formuläret registreras i vårt system. 

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har här.