Utbildningar inom Kollektivavtal och arbetsrätt

Att ha kännedom om förhandlingsordning samt vilka rättigheter och skyldigheter som finns i avtalet och arbetsrätten är viktigt för att minska konflikter och skapa goda relationer i företaget.

Distansutbildningar

Vi erbjuder distansutbildningar så att du kan utveckla dig, ditt företag och din bransch!