Utbildningar inom Kollektivavtal och arbetsrätt

Att ha kännedom om förhandlingsordning samt vilka rättigheter och skyldigheter som finns i avtalet och arbetsrätten är viktigt för att minska konflikter och skapa goda relationer i företaget.

Alla våra utbildningar

Vi erbjuder rätt utbildningar för byggbranschen i hela Sverige. Välj mellan öppna-, företagsinterna och onlineutbildningar.