Om kollektivavtal och arbetsrätt

Minska konflikter och skapa goda relationer

Kollektivavtal ger många fördelar för både medarbetare och arbetsgivare och det finns ett ömsesidigt intresse att undvika arbetskonflikter och produktionsstörningar. Byggföretagen är den ena parten som sluter kollektivavtal med olika fackliga parter.

Som medlemsföretag inom Byggföretagen behöver ni se till att dessa följs. Att ha kännedom om förhandlingsordning samt vilka rättigheter och skyldigheter som finns i avtalet och arbetsrätten är viktigt för att minska konflikter och skapa goda relationer i företaget.

Rätt på bygget är grundutbildningen för den som leder eller jobbar inom HR-funktioner eller har chefsansvar. Löneutbildningarna finns dels mot prestationslön och dels mot verksamhetsanpassade löner. Utbildningen mot prestationslön riktar sig till dig som på något sätt är delaktig i företagets arbete för att genomföra premieackord. Våra utbildningar genomförs av Byggföretagens egna experter som dagligen arbetar med kollektivavtals- och lönefrågor inom bygg- och anläggningsbranschen.

Vår onlineutbildning Kollektivavtal är en introduktion till de avtal som Byggföretagen slutit. Utbildningen är rekommenderad för alla på företaget som på något sätt har personalansvar eller arbetar med personal- och lönefrågor.