75 miljoner kronor till stöd för arbetsmiljöutbildningar

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar gemensamt 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade.

En god arbetsmiljö skapar goda förutsättningar för både företag och anställda. Generellt har vi en hög standard på arbetsmiljön i svenska företag, men det förebyggande arbetet behöver fortsätta utvecklas i takt med förändrade verksamheter, arbetsmiljöer och forskningsresultat. Detta görs bäst genom fördjupad samverkan på arbetsplatserna.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar därför 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Det nya stödet ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.

Parterna vill skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det synsättet bygger vidare på den tidigare satsningen från 2016 som blev mycket efterfrågad.

Stödet administreras av AFA Försäkring och gäller under 3 år; från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2023. Satsningen kommer att utvärderas löpande av parterna för att säkerställa att utbildningsinsatserna sprids och fördelas jämnt mellan chefer, arbetsmiljö- och skyddsombud.

Vilka arbetsmiljöutbildningar omfattas och för vem?

Med utgångspunkt i hela arbetsplatsen behov av arbetsmiljöutbildning, riktas stödet för arbetsmiljöutbildning till såväl arbetare, tjänstemän som chefer. Stöd kan lämnas för följande arbetsmiljöutbildningar:

  • Grund- och vidareutbildning för chefer
  • Vidareutbildning för skydds- eller arbetsmiljöombud för både arbetare och tjänstemän.

Företaget kan få ersättning för ett brett utbud av arbetsmiljöutbildningar. Det kan exempelvis vara utbildningar om organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetsmiljöansvar, krishantering och samverkan. För att ersättning ska kunna lämnas krävs att utbildningen genomförs av en utbildningsanordnare som anslutit sig till AFA Försäkring.

Vem kan söka bidrag?

Byggföretagens medlemsföretag kan ansöka om ersättning för att genomföra arbetsmiljöutbildningar. Satsningen omfattar alla företag och organisationer med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Hur söker man bidrag?

AFA Försäkring administrerar stödet för arbetsmiljöutbildning, se AFA Försäkrings hemsida för mer information. Från och med den 1 januari 2021 kan arbetsgivare ansöka om stöd för arbetsmiljöutbildning hos AFA Försäkring. För frågor till AFA om stödet kontakta stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se

Vad innefattar ersättningen?

Ersättning kan betalas för halva kursavgiften för arbetsmiljöutbildning. Vid gemensamma utbildningsinsatser där både chef och skyddsombud deltar kan ytterligare stöd lämnas. Om utbildningen inte kan genomföras i närområdet, kan ersättning i särskilda fall betalas även för resa, kost och logi.

Vilka arbetsmiljöutbildningar erbjuder Byggbranschens Utbildningscenter?

Vi erbjuder ett femtiotal utbildningar inom arbetsmiljö, till exempel BAM Startkurs, BAS P/U med flera. Utbildningarna finns på olika orter och även på distans. Se alla våra utbildningar inom arbetsmiljö