Asfaltsskolan

Utbildningar om asfalt och asfaltbeläggningar

Asfaltskolan hälsar dig välkommen till kurser och seminarier om asfalt och asfaltbeläggningar. Vi hjälper dig som beställare, projektör eller entreprenör att vara uppdaterad om det mesta som rör asfaltbeläggningar, från materialegenskaper, prestanda och vägunderhåll till regelverk, entreprenadformer och miljö.

Samarbete med BUC

Asfaltsskolan erbjuder utbildningar i samarbete med Byggbranschens utbildningscenter…………..


Utbildningslista

Här ser du utbildningar som Asfaltsskolan erbjuder i BUC:S regi. Du kommer att hamna på BUC:s hemsida och behöver skapa ett konto för att boka in kursen. Tänk på att ange rätt org.nr när du skapar ett konto för att få rätt rabatt…………