Blankett för redovisning av praktik Platsgjutning av betong, kompetensklass I – U

Certifikat efter genomförd utbildning, Platsgjutning av betong kompetensklass I-U, utfärdas till deltagare som har styrkt sin godkända kompetens för kompetensklass II-U, är godkänd på båda deltentamina, har full närvaro för kompetensklass I-U samt kan styrka två års praktik med betongarbete i arbetsledande ställning.
Om en deltagare inte uppfyller kravet om minst 12 månaders praktik (betonggjutning) innan utbildningsstart erhålls ett kursintyg istället för Certifikat. Det enda sätt för denna deltagare att i efterhand kunna erhålla ett Certifikat är att gå om utbildningen, efter att praktikkravet på 12 månader är uppfyllt enligt riktlinjer i Betongrapport 8 fastställd av Svenska Betongföreningen.
Redovisning beträffande erfarenhet av betongarbeten, sänds till utbildningsansvarig för godkännande.