Bli instruktör

Som instruktör utbildar du deltagare på arrangörens utbildningstillfällen. För att bli godkänd instruktör behöver du först gå vår instruktörsutbildning.

Introduktion

Som instruktör ska du ha en godkänd instruktörsutbildning, god kännedom om byggbranschen och det ämne du ska utbilda i. Du ska bland annat ha erfarenhet av lastkoppling och signalgivning för Säkrare lyft och bygga ställning för Allmän utbildning ställning 2-9m.  

För att kunna genomföra utbildningar behöver du vara ansluten till ett godkänt arrangörsföretag.


Instruktörsutbildning Säkrare lyft ISO

Efter godkänd instruktörsutbildning (Säkrare lyft) kan du leda och instruera i både den kortare teoretiska kursen Säkra lyft och den ISO-baserade kursen Säkrare lyft med praktiska övningar. Läs mer på kursbeskrivningen här.


Instruktörsutbildning Ställningsbyggnad

Efter godkänd instruktörsutbildning (Ställningsbyggnad ) kan du leda och instruera i både Särskild information om Rullställning 2-5m och Allmän utbildning ställningsbyggnad 2-9m. Läs mer på kursbeskrivningen här.


Boka utbildning