Kvalitetssäkring

Genom att erbjuda en tydlig struktur med ramar och regler för hur en utbildning ska arrangeras kan vi motverka brister och säkerställa god kvalitet.

Arrangören och instruktören får tydliga instruktioner om hur utbildningen ska hanteras från bokning till ID06-registrering och genom att upprätta ett arrangörsavtal tydliggör vi arrangörens ansvar gentemot Byggbranschens Arrangörsutbildningar och deltagarna.

Arrangörsavtalet innehåller bland annat information om hur utbildningens innehåll, deltagarnas personuppgifter och kunskapskontroll ska hanteras.


Så här kvalitetssäkrar vi

Arrangör

 • Kontroll av verksamhet och ekonomisk status
 • Kontroll om arrangör använder godkänd instruktör

Instruktör

 • Aktuell och godkänd instruktörsutbildning

Kontroll av genomföra utbildningar

 • Varje deltagare som genomför kunskapskontroll ska genomföra en utvärdering
 • Uppföljning genom utvärderingar av arrangör och instruktörs genomförda utbildningar

Instruktörsutbildning

 • Genomförs av kompetenta huvudinstruktörer

Utbildningsbok och presentation

 • Följer gällande föreskrifter
 • Följer ISO-standard (Säkrare lyft – ISO)
 • Framtagen kvalifikationsbeskrivning för varje utbildning
 • Kvalitetssäkrat innehåll av branschexperter

Kunskapskontroll av deltagare

 • Arrangör och instruktör kan ej påverka resultat eller urval av frågor
 • Varje deltagare får ett unikt slumpat prov
 • Provet genomförs i en säker digital miljö