Coronaviruset – Riktlinjer för besökare, kursdeltagare och utbildare

Texten uppdaterades 2020-06-26

Med anledning av den rådande situationen gällande Coronaviruset (Covid-19) bevakar vi fortsatt myndigheternas rekommendationer och följer Byggföretagens riktlinjer, samtidigt som vi lyssnar till branschens behov av fortsatt kompetensutveckling. Vi vill att så många som möjligt ska hålla sig friska och kunna ta del av våra utbildningar.

Med anledning av rådande förutsättningar har vi beslutat att omboka flertalet utbildningar under 2020. Deltagare som omfattas av en ombokning kontaktas för nytt utbildningstillfälle.

I samråd med våra medlemsföretag kommer vi att fortsätta hålla ett antal klassrumsutbildningar under hösten under förutsättning att utbildare och deltagare är symptomfria. Om du känner dig det minsta sjuk ber vi dig stanna hemma samt meddela oss för ombokning till nytt datum.

Vi har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska smittspridningen inom vår utbildningsverksamhet så som mindre grupper, större kurslokaler och extra städning i våra kurscenter.

Vi erbjuder nu ett stort antal utbildningar på distans, lärarledda och i realtid – direkt i din dator, mobil eller surfplatta. Läs mer om våra distansutbildningar.

Byggbranschens Utbildningscenter följer kontinuerligt utvecklingen, anpassar och uppdaterar information löpande utifrån det aktuella läget. Nuvarande beslut kan behöva omprövas och om situationen ändras informerar vi dig.

Kontakta oss på info@buc.se eller tel. 08-698 59 90 vid eventuella frågor. Vi vill att så många som möjligt ska hålla sig friska och kunna ta del av våra utbildningar, så ta hand om dig!

För ytterligare information se: 

Folkhälsomyndigheten
Krisinformation